Postaw na pracę, weź udziału w projekcie

niepelnosprawni

Fundacja Aktywizacja zaprasza osoby z niepełnosprawnością, pozostające bez zatrudnienia, do wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcie „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” realizowanym przez Fundację Aktywizacja w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu uczestnicy będą mogli bezpłatnie skorzystać m.in. z: doradztwa zawodowego oraz prawnego, warsztatów umiejętności społecznych, indywidualnie dobranych szkoleń np. z obsługi komputera, księgowości, prowadzenia działalności gospodarczej, płatnych staży, praktyk zawodowych, wsparcia trenera pracy, pomagającego osobie niepełnosprawnej w adaptacji w nowym miejscu pracy, dofinansowania na pokrycie kosztów rozpoczęcia lub kontynuacji nauki oraz warsztatów wyjazdowych. 

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

  • posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • zamieszkujące tereny wiejskie i małe miasta (do 25 tys. mieszkańców)
  • nieaktywne zawodowo lub bezrobotne
  • w wieku: 16-59 lat (kobiety) oraz 16-64 lat (mężczyźni).

KONTAKT W SPRAWIE PROJEKTU W SOKÓŁCE:
Anna Kucharewicz, tel. 694-713-809, Zbigniew Rogalski, tel. 511-944-195
Dokumenty można składać osobiście: ul. Legionowa 28 lok. 609, 15-281 Białystok, lub przez e-mail: zbigniew.rogalski@idn.org.pl
Zgłoszenia do 21 grudnia 2013 r.

Więcej informacji na stronie www.aktywizacja.org.pl

Fundacja Aktywizacja (d. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo) od ponad 20 lat zajmuje się edukacją i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. Powstała z inicjatywy środowiska matematyków i informatyków związanych z Polską Akademią Nauk oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym. Dziś Fundacja pomaga osobom ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, niezależnie od ich profilu zawodowego, a z jej wsparcia korzysta wiele osób z całej Polski. Fundacja prowadzi Agencję Zatrudnienia, a także Agencję Doradztwa Personalnego.

Zbigniew Rogalski

logowki_fundaca_aktywizacja
Skip to content