Gmina Sokółka przystąpiła do ogólnopolskiego projektu

baner-partnerstwo

Gmina Sokółka przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „PI – od partnerstwa do kooperacji”, który wdraża Centrum Inicjatyw Obywatelskich – organizacja pozarządowa ze Słupska wraz z partnerami: miastem Ustka i Uniwersytetem Warszawskim. Celem projektu jest wypracowanie nowego modelu zlecania realizacji zadań publicznych przez samorządy organizacjom pozarządowym.

Z badań prowadzonych m.in. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynika, że samorządy zlecają organizacjom zadania głównie w formie powierzenia. Liczba oraz wartość tych zadań jest niewielka w odniesieniu do potencjału sektora pozarządowego. Identyfikując bariery we współpracy – wynikające m.in. z niskiego poziomu zaufania oraz niewystarczających kompetencji i zachęt dla obydwu stron – projekt będzie proponował nowe rozwiązania, które zwiększyć mają skalę przekazywania zadań publicznych organizacjom.

Projekty innowacyjne, to takie projekty, które poszukują nowych, lepszych i efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów. Nastawione są na badanie, rozwój i upowszechnianie konkretnych produktów, służących rozwiązaniu problemów grup docelowych. W projekcie opracowany i przetestowany zostanie model zlecania zadań, który pokaże korzyści zarówno organizacjom, samorządom, jak i mieszkańcom korzystającym z usług świadczonych przez organizacje.

Docelowo projekt skierowany jest do wszystkich samorządów i organizacji pozarządowych, które chcą realizować zadania publiczne. Upowszechniony zostanie w co najmniej 480 gminach i 240 organizacjach. Testowany natomiast będzie w 16 wybranych gminach z całej Polski, w których wybrane zostaną również 32 organizacje pozarządowe.

Pierwsze informacyjne spotkanie odbędzie się w ten piątek 29.11.2013 o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim, Plac Kościuszki 1 sala 101.

Joanna Korzeniewska

Skip to content