Nowy sprzęt dla ochotników

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Rozedranki Starej i Starej Kamionki otrzymały nowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Zakup sfinansowano m.in. dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Wysokość przyznanej dotacji to 4 tys. zł. Pozostała kwota pochodziła z dwóch źródeł, a mianowicie: z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białymstoku (3.610 zł) i z budżetu sokólskiej gminy (121 zł).

– Jednostki OSP w Rozedrance Starej oraz Kamionce Starej otrzymały nowe ubrania koszarowe, buty strażackie i węże do motopompy – wyliczył Daniel Głażewski z Urzędu Miejskiego w Sokółce.

– Cieszymy się z każdego nowego sprzętu, który do nas trafia – powiedział Eugeniusz Wróblewski, Naczelnik OSP w Rozedrance Starej. Ta jednostka po raz ostatni otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w 2010 roku. Wówczas było to 20 tys. zł. Pieniądze przeznaczono na zakup sprzętu, jaki został skradziony z remizy.

W 2012 roku Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przekazał dotację w wysokości 10 tys. zł dla OSP w Lipinie.

(UM) Fot. D. Biziuk

Skip to content