Nauczyciele mieli swoje święto

14 października obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej – święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Tegoroczny Gminny Dzień Nauczyciela odbył się w Sokółce w piątek 11 października w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II. Z pracownikami oświaty spotkał się Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej.

nauczyciel

Poniżej przedstawiamy przemówienie Burmistrza Sokółki skierowane do wszystkich pracowników oświaty:

„ W tym dniu głębiej zastanawiamy się nad rolą edukacji w kształtowaniu i wychowaniu młodego pokolenia. Nasza historia wskazuje, że to właśnie nauczycielom, którzy nawet w trudnych czasach upowszechniali znajomość języka polskiego i narodowej historii oraz krzewili polskie obyczaje, zawdzięczamy podtrzymywanie narodowej tradycji oraz krzewili polskie obyczaje, zawdzięczamy podtrzymywanie narodowej tradycji, kultury i języka.

Z okazji tak doniosłego święta, trudno znaleźć słowa, które byłyby odpowiednie, aby podziękować wam – Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy – za wasze poświęcenie, trud i serce okazywane młodemu pokoleniu Polaków. Szkoła to drugi dom, a wy – obok rodziców – kształtujecie serca i umysły dzieci i młodzieży. To też dowodzi, jak ogromne zadanie spoczywa na barkach nauczycieli. Waszą rolę w życiu państwowym i społecznym najdobitniej oddają znane słowa Andrzeja Frycza Modrzewskiego: Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Dlatego dziękuję wam za trud i wysiłek w pogłębianiu wiedzy, kształtowaniu młodych umysłów i szlifowaniu talentów. Dziękuję szczególnie za umacnianie więzi z naszą lokalną wspólnotą i za inicjatywy służące naszej społeczności.

Pragnę podziękować wszystkim Państwu za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy szkół i placówek oświatowych. Dzięki wam, szkoła jest coraz ciekawsza, przyjazna i otwarta. W tym szczególnym dniu, życzę Państwu wytrwałości, spokojnej pracy wykonywanej w poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji, aby codzienna zaangażowanie i życie sprawami szkoły, znalazły trwałą wdzięczność uczniów i wychowanków. Niech towarzyszy wam przekonanie, że tworzycie przyszłość i nadajecie jej lepszy kształt. Proszę przyjąć życzenia zdrowia, zadowolenia i satysfakcji zawodowej, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.

Niech wasza wiedza, profesjonalizm i pasja, służą najlepszemu wychowaniu młodego pokolenia Polaków – mieszkańców gminy Sokółka – naszej małej Ojczyzny”.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele oraz dyrektorzy otrzymali Nagrody Burmistrza za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. Oto lista nagrodzonych pedagogów:

– Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce: Krystyna Pakuła, Urszula Marzanna Bronowicz, Anna Bednarczyk;
– Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce: Ewa Krasnodębska, Małgorzata Rogowicz, Joanna Piskurewicz;
– Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce: Barbara Tolko, Ewa Dębko;
– Gimnazjum nr 1 w Sokółce: Bożenna Łazarewicz, Katarzyna Czepiel, Józef Żak, Irena Wojtach;
– Szkoła Podstawowa w Boguszach – Bożena Tolko;
– Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce – Joanna Gejdel;
– Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance – Elżbieta Gruca;
– Przedszkole nr 1 w Sokółce – Barbara Dubrówko;
– Przedszkole nr 3 w Sokółce – Janina Olechno.

Na nagrody przeznaczono w sumie 28 tys. zł.

(UM)


Zobacz również

Skip to content