Lekcja patriotyzmu w Sokółce

bitwa_niemenska_2013-1

Bohaterom zwycięskiej Bitwy nad Niemnem oddali hołd uczestnicy uroczystości, która odbyła się w niedzielę 22 września w Sokółce. Tego dnia obchodzono 93. rocznicę wydarzeń, które przypieczętowały zwycięstwo Polaków w wojnie z bolszewikami.

Źródła historyczne podają, że Bitwa Niemeńska trwała od 20 do 26 września 1920 roku i była drugim sukcesem militarnym Polski po Cudzie nad Wisłą w trakcie wojny polsko – bolszewickiej.

Rocznicowe uroczystości rozpoczęła msza, jaka została odprawiona w kościele kolegiackim pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce.

Wolność leży w sercu

– Sokólszczyzna była przedpolem tego wielkiego zwycięstwa Polaków – podkreślił kaznodzieja. W swoim kazaniu wyraził zdecydowany sprzeciw dla ograniczenia nauki historii w szkołach.

– Znajomość historii jest niezbędna do kształtowania ducha patriotyzmu. Prymas Stefan Wyszyński zwykł powtarzać, że „sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale jeszcze większą sztuką jest dla niej dobrze żyć”. Więzienie i wolność leży w sercu człowieka. Można być wolnym i szczęśliwym w przysłowiowej łupinie orzecha. Zygmunt Krasiński napisał: „Niczym Sybir, niczym knuty i cielesnych tortur król! Lecz narodu duch otruty, to dopiero bólów ból”. Wolnym jest tylko ten, kto ma czyste sumienie – dodał kaznodzieja.

Dalsza część uroczystości odbyła się pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczestniczyli w niej Posłowie: Jarosław Zieliński, Krzysztof Jurgiel i Joachim Brudziński. Na obchodach nie zabrakło też Sokólskiego Pododdziału Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich, Szwadronu Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich z Białegostoku oraz Koła Żołnierzy im. 10 Pułku Ułanów Litewskich i ich Rodzin z Białegostoku, a także Grupy Rekonstrukcji Historycznej Policja Państwowa 39. Byli też sokólscy harcerze, Miejska Orkiestra Dęta z Gimnazjum nr 1 w Sokółce prowadzona przez Leszka Szymczukiewicza.

Historia skłania do refleksji

– We wrześniu 1920 roku Rzeczypospolita obroniła swoją godność i suwerenność stając jednocześnie na straży granic Europy zagrożonej zalewem komunizmu, anarchii i ateizmu – powiedział Zastępca Burmistrza Sokółki Piotr Bujwicki, który prowadził uroczystość patriotyczną pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

O zabranie głosu został poproszony Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej.

– Nasza dzisiejsza uroczystość to z jednej strony hołd dla bohaterów tamtych wydarzeń, a z drugiej – utrwalanie zbiorowej pamięci, bez której narody i społeczności popadają w groźną w skutkach amnezję i zanik poczucia swojej tożsamości. Pamięć o przeszłości to rodzaj korzeni, dzięki którym trwamy i opieramy się dziejowym zawieruchom. Dopóki staramy się pamiętać o wszystkich, zarówno o tych, którzy w historycznych wydarzeniach odegrali role pierwszoplanowe, jak również o tych, których imion i nazwisk często nie znamy, możemy czuć się ogniwem w swego rodzaju sztafecie, przekazującej sobie z pokolenia na pokolenie wiedzę i pamięć o tym, co ważnego dla nas wszystkich kiedyś się wydarzyło. Niech dzisiejsza uroczystość będzie chwilą zadumy nad przeszłością i źródłem radości, że tamte wydarzenia miały szczęśliwy finał dla naszej Ojczyzny. Życzę nam wszystkim, aby pamięć o bitwach 1920 roku nigdy nie zagasła i abyśmy umieli wyciągać z nich właściwe wnioski na przyszłość – powiedział Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej.

Następnie głos zabrał Starosta Sokólski Franciszek Budrowski, który życzył wszystkim mądrego korzystania z daru wolności.

– Rocznicę Bitwy Niemeńskiej obchodzą tylko dwa miasta w Polsce: Sokółka i Sejny – zauważył Poseł Jarosław Zieliński. – Gratuluję władzom Sokółki, że na stałe wpisały do kalendarza obchodów rocznicę tamtego wydarzenia. Bitwa Niemeńska odwołuje nas do serii zwycięskich batalii naszych wojsk. Warto wracać myślami do tychże batalii, aby budować optymizm i dumę narodową. Jeżeli nie wyciągniemy wniosków z historii, to jesteśmy skazani na jej powtarzanie. Pamiętajmy, że bez znajomości własnych dziejów nie ma patriotyzmu. Na patriotyzmie Ziemi Sokólskiej śmiało możemy budować patriotyczne postawy – podkreślił Poseł Jarosław Zieliński.

Głos zabrali również Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko oraz Poseł Krzysztof Jurgiel.

– Jako Parlamentarzyści czujemy odpowiedzialność za rozwój Ziemi Sokólskiej. Ten zakątek Polski zasługuje na to, aby lokalizować tutaj inwestycje – powiedział do zebranych Poseł Krzysztof Jurgiel.

Listy do uczestników rocznicowych uroczystości skierowali: Poseł Dariusz Piontkowski i Koło Weteranów 4. Pułku Ułanów zaniemeńskich ich Rodzin i Przyjaciół z Warszawy.

Apel Poległych odczytał Ułan Paweł Zawadzki. Po tej części nastąpiło uroczyste złożenie wieńców pod pomnikiem.

Obchody zakończył koncert Miejskiej Orkiestry Dętej z Sokółki.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content