Badanie struktury gospodarstw rolnych

badanie_struktury_gospodars

Główny Urząd Statystyczny informuje, że w okresie 1 czerwca – 8 lipca 2013 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).

Badania realizowane będą przez ankieterów GUS oraz pracowników Urzędu Statystycznego w Białymstoku metodą wywiadu telefonicznego lub metodą wywiadu bezpośredniego. Na terenie województwa podlaskiego badaniem będzie objętych blisko 15500 gospodarstw rolnych.

Szczegóły dotyczące prowadzonych przez statystykę publiczną badań ankietowych, w tym również wzory legitymacji ankieterów oraz formularzy badań można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2013/index.htm

Urząd Statystyczny w Białymstoku


Zobacz również

Skip to content