Sto lat Pani Marii

Urodziła się 14 grudnia 1912 roku w miejscowości Przesiółka koło Grodna. 70 lat temu przeprowadziła się do Sokółki. Dzień przed setnymi urodzinami Pani Maria Reut przyjęła życzenia od Burmistrza Sokółki Stanisława Małachwieja oraz Kierownik ZUS w Sokółce Krzysztof Zdanowicz i Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sokółce Ewa Ołowska.

– Nie miałam łatwego dzieciństwa. Kiedy skończyłam cztery lata, zmarła moja matka. Ojciec walczył w legionach Piłsudskiego. Zginął służąc Ojczyźnie. Nawet nie wiem, gdzie jest jego grób – opowiadała stulatka.

Maria Wilczyńska (tak brzmiało panieńskie nazwisko dostojnej jubilatki) trafiła do ochronki dla sierot w Kiełbasinie koło Grodna. Po jakimś czasie została adoptowana. W okolicach Grodna mieszkała do chwili, kiedy wyszła za mąż. Jej małżonek pochodził spod Dąbrowy Białostockiej.

– I tak doczekałam setnych urodzin. Nigdy się tego nie spodziewałam. Nawet nie wiem, kiedy mi życie minęło – przyznała Maria Reut.

Pani Maria wychowała dwóch synów. Oboje już nie żyją. Kobieta doczekała się trójki wnucząt i dwójki prawnucząt. Obecnie cała piątka mieszka w Londynie. Stulatką opiekuje się sąsiadka.

– To dla mnie ogromny zaszczyt, że goszczę w swoim domu samego Burmistrza Sokółki – podkreśliła Pani Maria.

Burmistrz Stanisław Małachwiej złożył dostojnej jubilatce życzenia, a następnie przekazał listy gratulacyjne od Premiera Donalda Tuska oraz Wojewody Podlaskiego Macieja Żywno.

– 100 lat życia to okazja niecodzienna i doniosła. Niewielu z nas ma możliwość obchodzenia takiego jubileuszu. Zwłaszcza na początku drogi życiowej wydaje się on nie do osiągnięcia. Jest to czas, w którym można zebrać mnóstwo doświadczeń i mądrości, przeżyć wspaniałe chwile szczęścia i radości. Dane było Pani przeżyć sto lat naszej polskiej historii, doświadczyć trudów z nią związanych. Jest to skarbnica doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków. Pani sędziwy wiek jest naszym wspólnym drogocennym dziedzictwem. Życzę dużo wytrwałości, nadziei i siły do pokonania wszelkich trudów oraz samych radosnych dni w gronie życzliwych i troskliwych osób najbliższych Pani sercu – powiedział Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content