Dyskusyjny Klub Filmowy “Fantom” zaprasza

Dyskusyjny Klub Filmowy “Fantom” Sokólskiego Ośrodka Kultury zaprasza na pokaz filmu “Archimandryta”. Gośćmi szczególnymi pokazu będą reżyser Jerzy Kalina oraz bohater filmowy Ojciec Gabriel. Początek spotkania 21 września (piątek), o godz. 18.00 w Kinie “Sokół”.

Film Jerzego Kaliny to więcej niż opowieść o wyjątkowym człowieku i jego dziele. W leniwych nurtach Narwii w nie mniejszym stopniu niż krzyże prawosławnego skitu odbija się nasz zglobalizowany świat, odwrócony od wartości duchowych, ogarnięty gorączką pieniądza i wymiany informacji.

Archimandryta Gabriel to prawosławny mnich, który jest założycielem i jedynym mieszkańcem pustelni w uroczysku Kudak nad Narwią. Przez pierwszych kilka lat samotnie mieszkał tam i modlił się w barakowozie bez prądu, bez bieżącej wody, całkowicie odcięty od świata zewnętrznego. Po jakimś czasie dzięki pomocy prawosławnych mieszkańców okolicznych wsi na uroczysku stanęła drewniana cerkiew oraz dom dla mnichów. Miejsce to tłumnie odwiedzają dziś pielgrzymi. Przyciąga ich niezwykła osobowość archimandryty Gabriela, który z każdym potrafi znależć wspólny język, udziela porad duchowych, leczy ziołami.

(KK)

Skip to content