Konsultacjie dot. opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Zawiadomienie dotyczące konsultacji projektu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sokółka w 2012 r. (projekt uchwały wraz z załącznikiem).

ZOBACZ W BIP >>>

Skip to content