Wybory samorządowe 2014

WYNIKI GŁOSOWANIA

Wyniki głosowania w wyborach na Burmistrza Sokółki – II tura >>

Wyniki głosowania w wyborach na Burmistrza Sokółki – I tura >>

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Sokółce >>

 


KOMUNIKATY

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokółce
Miejska Komisja Wyborcza w Sokółce informuję, iż będzie pełniła dyżury w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, pok. 207, tel. (085) 711 09 00, fax. (085) 711 09 11.

 • 29 listopada 2014 r. w godz. 9.00 – 11.00
 • 30 listopada od godziny 7.00

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokółce
Miejska Komisja Wyborcza w Sokółce informuję, iż będzie pełniła dyżury w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, pok. 207, tel. (085) 711 09 00, fax. (085) 711 09 11.

 • 15 listopada 2014 r. w godz. 9.00 – 11.00
 • 16 listopada od godziny 7.00

Informacja o spisie wyborców
Burmistrz Sokółki informuje, że został sporządzony spis wyborców na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Spis jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sokółce, ul. Pl. Kościuszki 1,  pokój nr 301 do 10 listopada 2014 r. w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30 oraz wtorek od 8.00 do 16.00. Udostępnianie spisu następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.


Przypomnienie dla osób niepełnosprawnych
W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi przypadającymi na dzień 16 listopada 2014 roku Burmistrz Sokółki przypomina osobom niepełnosprawnym o upływających terminach:

 • 27 października 2014 r. mija termin zgłaszania przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a,
 • 7 listopada 2014 r. mija termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
 • 12 listopada 2014 r. mija termin składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania.

DO POBRANIA:

 • Obwieszczenie MKW 2014-11-14 – Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokółce z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w zarejestrowanej liście kandydatów na radnych w Okręgu Nr 17.
 • Składy obwodowych komisji wyborczych – Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokółce z dnia 27 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 • Kandydaci na burmistrza – Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokółce z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Sokółki w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Kandydaci na radnych – Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokółce z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Sokółce w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Informacja MKW 24-10-2014 – Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokółce z dnia 24 października 2014 r. o wynikach losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Sokółce.
 • Informacja MKW 23-10-2014 – Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokółce z dnia 23 października 2014 r. o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów zarejestrowanych do rady gminy tych komitetów wyborczych, których listy nie otrzymały jednolitych numerów od Państwowej Komisji Wyborczej ani od komisarza wyborczego.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 17 października 2014 r. w sprawie losowania numerów list.
 • Informacja o dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej
 • Informacja MKW 17-10-2014 – Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokółce z dnia 17 października 2014 r. o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów zarejestrowanych do rady gminy tych komitetów wyborczych, których listy nie otrzymały jednolitych numerów od Państwowej Komisji Wyborczej ani od komisarza wyborczego.
 • Informacja o losowaniu OKW – Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokółce z dnia 17 października 2014 r. o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych.
 • Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokółce
 • Obwieszczenie o obwodach – Obwieszczenie Burmistrza Sokółki z dnia 10 października 2014 r. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Obwieszczenie Burmistrza Sokółki z dnia 3 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokółce w wyborach do Rady Miejskiej w Sokółce zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Zarządzenie Nr 472/2014 Burmistrza Sokółki z dnia 4 września 2014 r. w sprawie miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Wniosek dotyczący przeniesienia siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Stara Kamionka) na Zielone Osiedle w Sokółce.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Strona Państwowej Komisji Wyborczej >>

Wyszukiwarka lokalu wyborczego. Wystarczy wpisać swój adres >>

wyszykiwarka_wybory_slider
Skip to content