W sokólskiej „Piątce” powstała kraina zmysłów

Baner EFS

Zmysły, którymi dysponujemy – smak, węch, wzrok, słuch i dotyk – pracują dla nas wytrwale, współdziałając z emocjami, dzięki czemu możemy sprawnie funkcjonować. Wiedzą to także przedszkolaki z Przedszkola nr 5 w Sokółce. Dzięki innowacyjnemu projektowi przez cały rok szkolny dzieci poznawały swoje zmysły i rolę, jaką pełnią w życiu każdego człowieka, uczestniczyły w zajęciach „Poznaję świat zmysłami oraz „Wędrujące stopy” oraz terapii logopedycznej i gimnastyce korekcyjnej.

Zajęcia gimnastyczne

Dodatkowo, placówka została wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. W salach zostały zamontowane projektory i tablice multimedialne, ponadto dostarczono 2 laptopy, programy i pomoce do ćwiczenia wymowy i kształtowania prawidłowej postawy ciała podczas gimnastyki korekcyjnej. Wyposażenie jest dostosowane do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przedsięwzięcie zapewniło dzieciom z Przedszkola nr 5 w Sokółce większy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Celem wychowawców było wspieranie wielokierunkowej aktywności dzieci poprzez stworzenie KRAINY ZMYSŁÓW – miejsca do zajęć o charakterze korekcyjnym, logopedycznym, rozwijającym kreatywność, umiejętność współpracy w grupie, stymulujących rozwój psychoruchowy oraz podstawowe zmysły.

Projekt pn. „W krainie zmysłów” RPPD.09.01.00-20-0574/20
Ogólna wartość projektu: 65 515,00 zł
Dofinansowanie: 62 215,00 zł
Wkład własny: 3 300,00 zł
Termin realizacji projektu: 01.08.2021-31.07.2022

Skip to content