Gmina zyska rocznie blisko pół miliona złotych oszczędności

Niższe rachunki za energię elektryczną i poprawa jakości powietrza. Wszystko dzięki wymianie w Sokółce sodowych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED.

Lampy LED

Wykonawca inwestycji – firma INST-EL J.A. Chancewicz Sp.j. z Sokółki zakończył prace modernizacyjne. Oświetlenie wykonane zostało w najnowszych technologiach, z pełnym monitoringiem i zarządzaniem, w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sokółka”.

Koszt inwestycji wyniósł 3 961 037,19 zł. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał gminie na ten cel dotację w wysokości 2 683 896,92 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego. Cały projekt objął instalację 1 980 sztuk inteligentnych opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED, modernizację układów pomiarowo-sterowniczych z zainstalowaniem indywidualnego systemu sterowania oprawami, dowieszenie opraw na istniejących słupach oraz instalację opraw oświetlenia ulicznego zasilanych z instalacji fotowoltaicznej.

Diody LED zużywają kilkakrotnie mniej energii w porównaniu do sodowych źródeł światła. Na podstawie audytu energetycznego gmina szacuje, że wymiana opraw na ledowe pozwoli na osiągnięcie redukcji zużycia energii o ponad 70 proc. i oszczędność około 490 tys. złotych rocznie. Inwestycja przyczyni się także do poprawy jakości powietrza – szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie minimum 496,35 ton równoważnika CO2. Oznacza to osiągnięcie wymiernych korzyści finansowych i ekologicznych dla całej gminy.

Nowe oświetlenie przekłada się na większe bezpieczeństwo na miejskich drogach. Dzięki możliwościom, jakie niesie ze sobą technologia LED, możliwe było dobranie opraw, tak aby zapewnić maksymalnie równomierne oświetlenie danych powierzchni. W efekcie nie męczy to oczu kierowców, a prowadzenie pojazdów w takich miejscach jest dużo łatwiejsze. W oprawach LED zastosowane jest światło, którego parametry są najbardziej zbliżone do naturalnego światła dziennego. Pozwala ono lepiej postrzegać kształty i kolory przedmiotów, co ma istotne znaczenie w przypadku pieszych uczestników ruchu drogowego.

*sposób wyliczenia oszczędności: zgodnie z audytem energetycznym oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sokółka, zużycie energii przez lampy zlokalizowane w mieście przed realizacją projektu wynosiło 855,41 MWh/rok, po realizacji projektu zużycie spadnie do szacunkowej wartości 219,87 MWh/rok.
Daje to różnicę 635,54 MWh/rok = 635 540 kWh/rok, co przy zakładanej cenie 1 kW=0,77 zł
635 540 kWh* 0,77 zł = 489 365,80 zł

Tablica informacyjna

Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych / M.Cz.

Skip to content