Groteskowa i absurdalna odmowa wsparcia OSP w Starej Kamionce  przez Zarząd Powiatu Sokólskiego

Zarząd Powiatu Sokólskiego negatywnie rozpatrzył wnioski Gminy Sokółka dotyczące dofinansowania rozbudowy remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Kamionce.

Radni Rady Miejskiej w Sokółce Pan Daniel Supronik i Pan Tomasz Tolko na sesjach Rady Miejskiej w Sokółce zdecydowanie opowiadali się za rozbudową budynku remizy OSP w Starej Kamionce, musi więc zastanawiać, że będąc na kierowniczych stanowiskach w Starostwie Powiatowym w Sokółce nie widzą potrzeby konkretnego, finansowego wsparcia tego zadania przez Powiat Sokólski?.

Niezrozumiałym dla Gminy Sokółka jest, iż w swoim wystąpieniu Zarząd Powiatu Sokólskiego jednocześnie neguje potrzebę realizacji innego istotnego dla mieszkańców Gminy Sokółka przedsięwzięcia Gminnego Centrum Przesiadkowego (przebudowy budynku byłego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem terenu).

PRZYPOMINAMY, ŻE:

W dniu 10 listopada 2021r. w Starostwie Powiatowym w Sokółce odbyło się wręczenie symbolicznych czeków samorządowcom z powiatu sokólskiego, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone w pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Nie zaproszono Burmistrza Sokółki – Ewy Kulikowskiej, a czek przeznaczony dla Gminy Sokółka wręczono: Tomaszowi Tolko – Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz Danielowi Supronik – Dyrektorowi Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Sokółce (radni Rady Miejskiej w Sokółce).

Fragment tekstu ze strony internetowej www.isokolka.eu (Konferencja prasowa w Starostwie Powiatowym w Sokółce, opublikowano 13.11.2021r. https://isokolka.eu/sokolka/41464-konferencja-prasowa-w-starostwie-powiatowym-w-sokolce-wideo-foto :

Czek na modernizację i przebudowę dworca kolejowego, został wręczony na ręce radnych Miasta i gminy Sokółka, Daniela Supronika i Tomasza Tolko. Radni podziękowali w imieniu przede wszystkim mieszkańców za dostrzeżenie potrzeb miasta.”

Pan Piotr Rećko – Starosta Sokólski podczas tej samej konferencji stwierdził, że druga bardzo istotna inwestycja to przebudowa dworca PKP na którą Gmina Sokółka pozyskała 26 mln zł, podziękował rządowi za przyznane środki bo ten budynek wymagał przebudowy i dobrze się stało, że zostały te pieniądze przyznane. Na zakończenie powiedział: „zresztą zabiegaliśmy o to,  żeby zostały one przyznane”.

Mieszkańcy Gminy Sokółka powinni wiedzieć, jakie naprawdę zdanie o ich potrzebach i aspiracjach ma Zarząd Powiatu, który dotąd zapewniał, że o interesy mieszkańców zabiega i zabiegi takie popiera.

Wicestarosta Jerzy Białomyzy w imieniu Zarządu Powiatu Sokólskiego realizację tego przedsięwzięcia „budowę gminnego centrum przesiadkowego w Sokółce” (czyli przebudowy dworca w Sokółce) nazywa „pomysłem groteskowym i absurdalnym”.

DO POBRANIA: Pismo z Powiatu – odmowa wsparcia OSP

Sekretarz Sokółki
Piotr Romanowicz

Skip to content