Zaproszenie do wypełnienia ankiety dot. źródeł niskiej emisji

Zgodnie z „Programem ochrony powietrza dla strefy podlaskiej” przyjętym Uchwałą nr XXXIV/414/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego (zmienioną uchwałą nr XIX/236/2020) Gmina Sokółka ma obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji.

Plakat

Inwentaryzację, za pomocą ankiet, przeprowadza Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce Sp. z o.o. Ankieta jest do pobrania w MPEC w Sokółce – ul. Kołłątaja 55, Urzędzie Miejskim w Sokółce – Plac Kościuszki 1, oraz na stronach internetowych: mpec-sokolka.pl i sokolka.pl

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do jednej z urn ustawionych w: MPEC w Sokółce, Urzędzie Miejskim w Sokółce, OSiR w Sokółce (w budynku pływalni), Przedszkolu nr 3 w Sokółce ul. Kresowa73, Przedszkolu nr 2 w Sokółce Os Zielone 5, Szkole Podstawowej w Boguszach, Szkole Podstawowej w Geniuszach, Szkole Podstawowej w Janowszczyźnie, Szkole Podstawowej w Starej Kamionce, Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych, Szkole Podstawowej w Starej Rozedrance.

Czytelny skan lub zdjęcia podpisanej ankiety można również wysłać na e-mail: inwentaryzacja@mpec-sokolka.pl lub MMSem na nr telefonu: 502 037 039.

Ankiety należy dostarczyć we wskazane powyżej miejsca do 15 listopada 2021 roku.

Kontakt tel. w sprawie inwentaryzacji: 502 037 039

Dlaczego zbieramy takie dane?

  • jesteśmy ustawowo zobowiązani do prowadzenia inwentaryzacji
  • poznamy sposoby ogrzewania
  • przygotujemy się do ewentualnych programów pomocowych

Objaśnienia do ankiety:
Ankietę należy wypełnić dla każdego ogrzewanego budynku. Jeżeli w budynku jest kilka lokali ogrzewanych indywidualnie wówczas należy wypełnić ankietę dla każdego lokalu w danym budynku. W sekcji 3 za paliwo stałe należy przyjąć: węgiel, drzewo, brykiet, pellet i inne podobne. W sekcji 4 klasę kotła odczytujemy z tabliczki znamionowej umieszczonej na kotle lub z dokumentacji kotła. Kotły innych klas niż wymienione lub brak tabliczki (dokumentacji) traktować należy jako kotły pozaklasowe.

DO POBRANIA:

Ankieta – Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji

Klauzula informacyjna

MPEC

Skip to content