Zaproszenie na spacer badawczy

Baner Wiedza Edukacja Rozwój
Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska serdecznie zaprasza na spacer badawczy w ramach projektu grantowego pt. „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” – Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Tematem spaceru będzie omówienie rozwiązań i założeń planistycznych z uwzględnieniem miejsc konfliktowych w zagospodarowaniu przestrzennym, ukształtowania terenu oraz sposobu dotychczasowego przeznaczenia (wykorzystania) terenu. W trakcie spaceru odbędzie się spotkanie z Ekspertem i Projektantem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Parku kulturowego Bohoniki” w Bohonikach, którego granice zostały określone w Uchwale nr XXIII/149/2020 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 14 kwietnia 2020 roku.

W trakcie spaceru Uczestnicy będą mogli zapoznać się z materiałami merytorycznymi, będą mogli zadawać pytania Ekspertowi oraz wypełnić formularz uczestnika konsultacji za pomocą którego będą zgłaszać swoje opinie i rekomendacje. Spacer odbędzie się w dniu 9 lipca 2021 r. o godzinie 10:00 w Bohonikach. Miejsce spotkania – Dom Pielgrzyma.

Celem spotkania jest:

  • Wzrost zainteresowania mieszkańców gminy procesem konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego.
  • Wzrost poziomu zrozumienia zmian, zaproponowanych w miejscowym planie oraz ich wpływu na usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych poprzez informowanie mieszkańców w sposób ogólnodostępny (w języku nietechnicznym) i przekonujący.
  • Dotarcie do jak najszerszego grona osób zainteresowanych, których dotyczy opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  • Zebranie opinii, wniosków i rekomendacji dotyczących planowanych zmian.

Konsultacje zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

(UW)

Skip to content