Można skorzystać z bezpłatnych porad

Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w lipcu 2021 roku dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

  • konsultacje psychologiczne: 8, 15, 22 lipca w godz. 15.00 – 18.00
  • konsultacje prawne: 13, 20 lipca w godz. 15.00 – 18.00
  • spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy: 29 lipca w godz. 15.00 – 18.00

Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12.

Porady udzielane są bezpłatnie.

OPS Sokółka

Skip to content