W nowym parku sensorycznym

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcą Burmistrza Adamem Kowalczukiem uczestniczyli w otwarciu parku sensorycznego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie, które odbyło się w środę 2 czerwca 2021 roku. Uroczystość zorganizowano w ramach festynu „Dzień Tolerancji i Integracji”.

– Park sensoryczny to kolejny etap rozbudowy naszej szkoły. Do tej pory udało się nam wybudować łącznik między siedzibą Szkoły Podstawowej a stołówką. Zagospodarowaliśmy przyszkolny teren. Teraz przyszedł czas na wzbogacenie naszej oferty edukacyjnej poprzez urządzenie parku sensorycznego – powiedział Dyrektor SP z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie.

Park Sensoryczny w Janowszczyźnie

– Dzisiaj podpiszemy umowę o przekazaniu przez Gminę Sokółka 300 tysięcy złotych na budowę kolejnej części parku sensorycznego przy Szkole Podstawowej w Janowszczyźnie. Niech to dzieło się rozwija – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

– Zainteresowanie oświatą ze strony Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej jest szczególne, ponieważ zaczynała ona swoją karierę zawodową jako nauczycielka – podkreślił Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk. – Gmina Sokółka realizuje mnóstwo projektów oświatowych ze środków zewnętrznych – dodał Zastępca Burmistrza.

Głos zabrali również: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, Prezes Stowarzyszenia Edukator z Łomży Stanisława Barbara Kuczałek (Edukator jest organem prowadzącym SP w Janowszczyźnie – przyp. red.), a także Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce Andrzej Kirpsza.

Po przemówieniach, Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i Dyrektor SP z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie Janusz Pawłowski podpisali umowę o przekazaniu przez Gminę Sokółka 300 tysięcy złotych na budowę kolejnej części parku sensorycznego. Następnie Dyrektor placówki zaprosił zebranych do przecięcia symbolicznej wstęgi przy wejściu do nowego parku, który zlokalizowano wokół szkoły.

Festyn uświetniły występy artystyczne. We wspólnej zabawie uczestniczyli wychowankowie SP z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie, a także Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce i SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce.

(DB) Fot.: D. Biziuk

Skip to content