Bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Cyfrowe Podlaskie”

Województwo Podlaskie, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Cyfrowe Podlaskie”.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych w szczególności poprzez:

  • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na Internet oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
  • nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
  • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

W ramach projektu planowane są szkolenia, których tematem będą: e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w Internecie, korzystanie z mediów społecznościowych, wykorzystaniem technologii informacyjnych i Internetu do rozwoju osobistego, a także obsługa komputera od podstaw. W szkoleniach będą mogli uczestniczyć mieszkańcy województwa podlaskiego, którzy ukończyli 18 rok życia. Wstępnie zaplanowano objęcie szkoleniami 1540 osób z różnych grup wiekowych.

Efektem projektu będzie rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiający stworzenie popytu na usługi świadczone przez Internet, w tym elektroniczne usługi administracji publicznej.
Każdy uczestnik szkoleń uzyska w wyniku udziału w projekcie przynajmniej jedną podstawową kompetencję cyfrową, rozumianą jako zestaw umiejętności, wiedzy i postaw. Udział w projekcie umożliwi:

  • podniesienie lub zdobycie umiejętności obsługi komputera i Internetu (w odniesieniu do potrzeb i zainteresowań uczestników i uczestniczek),
  • podniesienie lub zdobycie umiejętności korzystania z elektronicznych usług,
  • rozwijanie bardziej zaawansowanych kompetencji cyfrowych (np. w zakresie social media),
  • rozwój zainteresowań i hobby.

Sposób realizacji szkoleń będzie dostosowany do umiejętności uczestników i aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Możliwa jest organizacja szkoleń w niżej określonych trybach:

  • w trybie stacjonarnym (tradycyjnym – w sali komputerowej), w grupach maksymalnie 12 osobowych, w sytuacji zagrożenia liczba uczestników szkoleń stacjonarnych może zostać ograniczona;
  • w trybie mieszanym (ang. blended learning), częściowo stacjonarnym częściowo zdalnym z wykorzystaniem platformy e-learningowej i narzędzi zdalnego nauczania;
  • w trybie całkowicie zdalnym – w całości przez Internet, w grupach maksymalnie 15-osobowych.

Realizacja tego projektu szkoleniowego odbywa się dzięki dofinansowaniu uzyskanemu przez Województwo Podlaskie, które jest pomysłodawcą i realizatorem Projektu.

Biuro projektu z ramienia Województwa Podlaskiego, znajduje się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego, e-mail: cyfrowepodlaskie@wrotapodlasia.pl

Bezpośrednim organizatorem szkoleń jest Open Education Group Sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok, na którego adres należy składać dokumenty rekrutacyjne.

Więcej informacji na stronie: https://cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl/

Skip to content