O uśmiech i radość dziecka

Tradycyjnie, jak każdego roku Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sokółce rozpoczyna świąteczną akcję „O uśmiech i radość dziecka”.

Mikołaj

Wokół nas znajdują się dzieci, którym rodzice nie ze swojej winy, nie są w stanie zapewnić podstawowych środków do życia. Zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia, świąt na które czekają wszystkie maluchy. Gorąco apelujemy do społeczeństwa, przedstawicieli zakładów pracy, instytucji, spółek, przedsiębiorstw handlowych o ofiarność i pomoc w ufundowaniu paczek świątecznych dzieciom z rodzin najuboższych.

Akcja zbiórkowa rozpocznie się z dniem 16 listopada 2020r i trwać będzie do 31 grudnia 2020 r. Wszystkie dary rzeczowe przyjmowane będą w biurze Zarządu Rejonowego przy ul. Piłsudskiego 8 w godz. 8-14.

Środki pieniężne prosimy przekazywać na konto Zarządu Rejonowego PKPS w Sokółce:

PKO BP S. A. o/Sokółka 87102013320000100201907492.

Jednocześnie informujemy, że dary finansowo-rzeczowe przekazane organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego, można odjąć od rocznego dochodu przed opodatkowaniem (Dz. U. Nr 54 z 2000 r. Póz. 654 ze zmianami Dz. U. Nr 202 z 12.11.2003 r. poz. l957).

Prezes Zarządu Rejonowego PKPS
Czesław Sańko

Skip to content