Marek Biziuk Honorowym Obywatelem Gminy Sokółka

-Ten tytuł traktuję jako wyróżnienie dla całej rodziny Biziuków, która na przestrzeni lat bardzo zasłużyła się dla Sokółki – podkreślił Profesor Marek Biziuk po tym, jak sokólska Rada Miejska zagłosowała za wpisaniem go do grona Honorowych Obywateli Gminy Sokółka. Uroczystość odbyła się w piątek 17 stycznia 2020 roku w Kawiarni Sokólskiego Ośrodka Kultury.

Zdjęcie grupowe

Postać Profesora Marka Biziuka przedstawił zebranym pochodzący z Sokółki Lech Banachowski.

-To osoba godna, poważna, uczynna i niezależna. Marek Biziuk urodził się w Sokółce w 1947 roku. Sokólskie liceum ukończył w 1964 roku. Po maturze rozpoczął studia na Politechnice Gdańskiej. Tam się doktoryzował i habilitował, a następnie uzyskał zaszczytny tytuł Profesora Zwyczajnego. Na tej uczelni prowadzi do dzisiaj działalność naukową, specjalizując się w chemii analitycznej, zanieczyszczeniach środowiska – żywności i wody. Profesor Marek Biziuk jest uznaną postacią w świecie nauki w Polsce i poza jej granicami. Mimo tylu osiągnięć, nie zapomina o rodzinnych stronach, do których systematycznie wraca. Zawsze podkreśla, skąd pochodzi i gdzie zdobywał podstawową wiedzę. Odwiedza rodzinę, znajomych i przyjaciół, a także tych co już odeszli, a w szczególności profesorów i kolegów ze szkolnych lat. Uhonorowanie Marka Biziuka tytułem Honorowego Obywatela Gminy Sokółka byłoby uświetnieniem jego kariery. Pan Profesor z powodzeniem reprezentuje Ziemię Sokólską i dba o to, aby kojarzono, że ta ziemia jest miejscem, z którego pochodzi i gdzie nauczono go doskonałego i racjonalnego myślenia – powiedział Lech Banachowski.

Za przyznaniem Profesorowi Markowi Biziukowi tytułu Honorowego Obywatela głosowało 12 radnych, czterech wstrzymało się od głosu.

-Dziękuję! Jestem wzruszony i wdzięczny – powiedział Profesor Marek Biziuk.

Nowy Honorowy Obywatel Gminy Sokółka odebrał gratulacje od Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce Piotra Karola Bujwickiego. Do gratulacji przyłączyli się pozostali uczestnicy sesji, wśród których znaleźli się m.in.: Honorowy Obywatel Gminy Sokółka Profesor Czesław Łapicz oraz były Burmistrz Sokółki Tadeusz Siergiej.

Na zakończenie Marek Biziuk wygłosił wykład na temat wody do spożycia, który był ściśle związany z prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi.

Sokółka miała dotychczas pięciu Honorowych Obywateli – Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Wojciecha Drewniaka, Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego oraz Profesorów Czesława Łapicza i Jerzego Sarosieka.

(DB) Fot.: D. Biziuk 

Skip to content