Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

18 października 2019 r. obchodzony był XIII Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Wiele osób jest tego nieświadomych, ale bandyci często handlują ludźmi tuż obok nas, kobiety zmuszane są do prostytucji, dzieci do niewolniczej pracy albo żebrania na ulicach. Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi ma na celu uświadamianie przed tym niebezpieczeństwem.

Prelekcja dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

17 i 18 października w Bibliotece odbyła się prelekcja dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, podczas której wykład przeprowadziły siostry bezhabitowe Marta Błaszak i Dorota Kowalewska z “Misji Małgorzata”. Misja jest inicjatywą, która zrodziła się w ramach struktury “Caritas” Archidiecezji Warszawskiej w październiku 2008 r., a jej celem jest pomoc osobom zagrożonym przemocą seksualną, fizyczną, psychiczną i emocjonalną oraz objęcie pomocą duchową i działaniami zmierzającymi do readaptacji i resocjalizacji osób zagrożonych prostytucją i uwikłanych w prostytucję.

Siostra Dorota i siostra Marta zajmują się streetworkingiem, czyli pracą poza instytucjami, w środowisku przebywania klienta. Jest to innowacyjna forma pracy socjalnej, która stała się ostatnio bardzo popularna. Zadaniem streetworkera jest pomoc bezdomnym, dzieciom ulicy, alkoholikom, narkomanom, prostytutkom i osobom dotkniętym różnymi innymi formami patologii społecznych bezpośrednio w miejscu ich przebywania. Przedstawiły młodzieży definicję handlu ludźmi, uświadomiły cel i skalę tego zjawiska. Przedstawiły szokujące statystyki i uczuliły, że za każdą liczbą kryje się prawdziwa osoba i jej historia. W trakcie tego procederu ludzie traktowani są jak towar, przekazywani z rąk do rąk, zastraszani, dręczeni fizycznie i psychicznie.

Prelegentki wspomogły przedstawicielki sokólskiej policji st. sierż. Anna Olechowska i sierż. Paulina Olechno. Policjantki podały uczniom życiowe przykłady postępowania, które nieświadomie narażają nas na niebezpieczeństwo. Mowa tutaj o wszechobecnych social mediach, w których modne stało się wzajemne oznaczanie siebie i swoich przyjaciół, podawanie lokalizacji i godzin, w których znajdujemy się w danym miejscu.

W warsztatach wzięli udział uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, uczniowie Technikum z Zespołu Szkół Zawodowych oraz uczniowie Technikum Ekonomicznego z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce wraz z nauczycielami: Małgorzatą Kułakowską, Iwoną Mackiewicz-Kowalczuk, Barbarą Czechowicz i Anną Kuklicz.

(BG)

 

Skip to content