Weryfikacja faktów i mitów na temat dysleksji

13 czerwca 2019 r. Biblioteka Publiczna w Sokółce gościła Panią Elżbietę Panasewicz – pedagog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce, która przeprowadziła warsztaty pod hasłem „Ryzyko DYSLEKSJI – czy u mojego dziecka mogą wystąpić trudności w czytaniu i pisaniu?”.

Warsztaty z pedagogiem lżbietą Panasewicz

Zebrani słuchacze mieli szansę zweryfikować fakty i mity funkcjonujące na temat tego zaburzenia. Poznali symptomy ryzyka dysleksji, czyli objawy nieharmonijnego rozwoju u dziecka tych funkcji, które leżą u podstaw uczenia się czytania i pisania. Pani pedagog opowiedziała również w jaki sposób rodzice powinni wspierać dzieci z dysleksją lub objawami ryzyka dysleksji. Wskazówki jakie otrzymali rodzice to m.in.: stymulowanie wielozmysłowe, wspieranie hobby i pasji dziecka oaz dawanie mu więcej czasu na wykonywanie zadań.

Warsztaty zakończyły się dyskusją i zachętą do korzystania z porad pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce.

(EK) Biblioteka Publiczna w Sokółce

Skip to content