Spotkanie w sprawie budowy drogi S19

5 kwietnia 2018 r. w kinie „Sokół” odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie budowy drogi S19 wariant 5 Sokółka – Czarna Białostocka – Wasilków – Dobrzyniewo Duże – Choroszcz.

S19-banerek

Organizatorami spotkania byli Burmistrz Sokółki, Inwestor GDDDKiA Oddział Białystok i Wykonawcy Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) firma AECOM Polska Sp. z o.o. Oddział  w Poznaniu.

Głównym celem spotkania było zaprezentowanie Wariantu 5 przebiegu drogi ekspresowej S19, o który zabiegali u władz centralnych samorządowcy i mieszkańcy z regionu czyli po tzw. starodrożu drogi krajowej nr 19 z obejściami miejscowości. STEŚ jest opracowaniem o charakterze ogólnym, mającym na celu, określenie zakresu rzeczowego i finansowego inwestycji oraz ustalenie efektywności ekonomicznej inwestycji  z uwzględnieniem aspektów środowiskowych. Opracowanie STEŚ określa optymalny korytarz terenowy przebiegi trasy komunikacyjnej co ma umożliwić uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Cała inwestycji będzie realizowana w formule „projektuj i buduj” i przewidziana jest na lata 2023 – 2025 r. Dodatkowy wariant 5 nie jest jednak zgodny Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U z 2016 r. poz. 784) natomiast został ujęty w Uchwale nr 105/2017 r. Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniającej  uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.)”

Zakres inwestycji obejmuje realizację drogi ekspresowej jako dwujezdniowej o szerokości pasa ruchu każdy po 3,5 m z pasem dzielącym i pasami awaryjnymi. Ponadto wybudowane zostaną węzły drogowe Sokółka Zachód, Geniusze, Straż, Czarna Białostocka i Dobrzyniewo ja również wiadukty drogowej, przejścia dla zwierząt i dodatkowe dróg do obsługi ruchu lokalnego. Drogi do obsługi ruchu lokalnego projektowane są w klasie G – główna, Z – zbiorcza, L – lokalna i D – dojazdowa. Szerokość jezdni w poszczególnych kasach technicznych dróg będą wynosiły  dla klasy  G – 7,0 m, Z  – 6,0 m , L – 5,5 m a dla klasy D przewidziane są dwa warianty D1 o szerokości jezdni 3,5 m z mijankami o długości 25 m i D2 o szerokości jezdni 5,0 m.

Poniżej zamieszczamy relację fotograficzną ze spotkania oraz materiały informacyjne i wizualizację wraz z formularzem wniosku. Wnioski należ składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16 – 100 Sokółka, w terminie 14 dni od dnia spotkania tj. do 20 kwietnia 2018 r.

PLIKI DO POBRANIA:
Formularz wniosków
Plany sytuacyjne S19 wariant 5 – arkusz 1
Plany sytuacyjne S19 wariant 5 – arkusz 2
Plan orientacyjny S19 wariant 5
Ulotka S19 wariant 5

(EZ)

Skip to content