Konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie 2018”

Banerek DzL

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie X – 2018” realizowany przez akademię rozwoju filantropii w Polsce, fundację SFL i samorządy gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo, Nowy Dwór.

W X edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Wnioski do konkursu przyjmowane są w okresie od 5 kwietnia do 5 maja 2018 r. Szkolenie na temat składania wniosków do programu Działaj Lokalnie odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. o godz. 11.30 w siedzibie Fundacji, Pl. Kościuszki 9.

O dotacje w łącznej kwocie 55 tys. zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo i Nowy Dwór. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 6.000 zł. Program adresowany jest do:

 • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
 • grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych:przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego,
 • grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 • mają siedzibę w gminach: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo, Nowy Dwór,
 • oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: od 5 kwietnia do 5 maja 2018 r., do godziny 16:00.
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski będzie można składać wyłącznie za pomocą generatora wniosków, który dostępny Jest na www.system.dzialajlokalnie.pl.
KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje będą trwały od 9 kwietnia do 5 maja br.

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: projekty będą musiały trwać minimum 3 m-ce a maksymalnie 6 m-cy i będą mogły być realizowane pomiędzy 15 maja 2018r., a 31 grudnia 2018 r.
W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:zakładają

 • współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą realizować projekty związane z 100-leciem odzyskania niepodległości,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Dotacje będą przyznawane zgodnie z regulaminem programu DL X, który jest do pobrania poniżej oraz na stronie Fundacji SFL. Szczegółowych informacji udzielają: Maria Talarczyk – Koordynator programu, Marta Andrukiewicz – Asystent Koordynatora programu, tel. 85-711-57-00, fundacjasfl@gmail.com

DO POBRANIA: Regulamin konkursu

Fundacja SFL

Skip to content