Ostatnie spotkanie z cyklu „Szukamy talentów”

8 listopada, w kinie „Sokół” odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu „Szukamy talentów – wielokulturowość w poezji” zorganizowane przez Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Bohoniki.

W pierwszej kolejności zgromadzeni goście obejrzeli prezentację multimedialną,  utworzoną przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce.

Grupa młodzieży

Udokumentowane zostały na niej trzy spotkania z poezją poetów katolickich, prawosławnych, Romskich, Żydowskich i Tatarskich.  Edgar Allan Poe powiedział, że „Poezja jest rytmicznym tworzeniem piękna za pomocą słów”. Tego piękna uczestnicy spotkania doświadczyli dzięki prezentacji przez licealną młodzież kilku wierszy z tomiku „Tu gdzie zdarzają się cuda”. Tomik ten jest materialnym efektem realizowanego projektu. Zawiera 23 wiersze znanych i debiutujących poetów sokólszczyzny, którzy w trakcie trzech spotkań osobiście bądź przez licealną młodzież zapoznali  gości ze swoją dotąd niepublikowaną twórczością.

Czwarte i ostatnie spotkanie zakończyło się wręczeniem podziękowań i upominków przez koordynatorkę projektu Panią Lilę Asanowicz poetom, współorganizatorom, wolontariuszom i młodzieży. Po spotkaniu w holu czekały na gości i publiczność smakołyki kuchni wielokulturowej.

Współorganizatorami projektu byli: Biblioteka Publiczna w Sokółce, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Sokółce, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce i Sokólski Ośrodek Kultury.

Projekt „Szukamy talentów – wielokulturowość w poezji”- który był naturalną kontynuacją poprzednich działań na rzecz wielokulturowości sokólszczyzny – został dofinansowany z programu Działaj Lokalnie X 2017, współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności realizowany przez Fundację SFL i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

(KB)

Skip to content