Fundacja SFL ogłasza nabór na stypendia

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza nabór na stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Sokółka, na rok szkolny/akademicki 2016/2017, w ramach następujących programów:

  • Stypendia „Prymus” realizowane we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego – Lokalne Programy Stypendialne “Równe szanse”, Urzędem Miejskim w Sokółce oraz dzięki wsparciu społeczności sokólskiej przekazującej 1% podatku i udział w akcjach charytatywnych Fundacji “SFL” dla uczniów od II klasy szkół gimnazjalnych, planujemy przyznać 13 stypendiów po 100 zł/m-c, 14 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (po 150 zł/m-c).
  • Stypendia „Sokół” ze środków The Pucilowski Foundation – kwota przeznaczona na stypendia wynosi 20500 dolarów amerykańskich. Z programu mogą skorzystać uczniowie ostatniej klasy szkół ponadgimnazjalnych (przyszłoroczni maturzyści) oraz studenci zarówno pierwszego roku studiów jak i lat następnych, prowadzonych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na uczelniach akredytowanych według obowiązujących praw. Planowane jest przyznanie około 4 stypendiów dla uczniów ostatniej klasy szkół ponadgimnazjalnych po 150 zł/m-c oraz około 16 stypendiów dla studentów, płatnych po 340 zł/m-c dla studentów studiów stacjonarnych oraz w dwóch ratach po 1700 zł na jeden semestr dla studentów studiów niestacjonarnych.

Wnioski on-line należy składać od 25 lipca 2016 r. do 5 września 2016 r. Formularze będą aktywne na stronie http://www.formularze.ffl.org.pl Należy wskazać organizacje Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”.

UWAGA! Fundacja SFL może prowadzić imienne fundusze stypendialne. Każda zainteresowana osoba może ufundować stypendium:

  • PRYMUS – dla uczniów od II klasy szkół gimnazjalnych po 100 zł/m-c, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych po 150 zł/m-c.
  • STYPENDIA POMOSTOWE – dopłata po 125 zł/mc lub 45 zł (stypendysta otrzymuje stypendium w wysokości 500 zł/mc – dla 5 studentów).

Informacji należy szukać na stronie internetowej Fundacji www.fundacjasfl.org.pl, pod numerem telefonu 85 711 57 00 lub w siedzibie Fundacji – Plac Kościuszki 9 w Sokółce.

Fundacja SFL informuje o możliwości zmian w ilości osób oraz wartości stypendiów

Maria Talarczyk

Skip to content