Utrudnienia na przejeździe kolejowym

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku informuje, że w związku z planowanymi robotami wymiany nawierzchni na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 674 na ulicy Kryńskiej w Sokółce wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. PRZEJAZD ZOSTANIE CAŁKOWICIE ZAMKNIĘTY w dniach od 31 maja br. od godz. 8.00 do dnia 11 czerwca 2016 r. do godz. 20.00.

Prace budowlane

Ruch kołowy w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów zostanie skierowany na objazdy:

  • pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t będą skierowane na objazd ulicami: Kolejowa, Roski Małe, Skłodowskiej i Nowa.
  • pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 t będą skierowane na objazd ulicami: Grodzieńska, Białostocka, Zabrodzie, Dolna oraz przez wieś Wojnachy i Nowa Kamionka.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


Zobacz również

Skip to content