Sokółka stawia na czyste powietrze i odnawialną energię

Mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, Gmina Sokółka opracowała Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. To ważny dokument strategiczny, który ma wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. Plan określa działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki energetycznej oraz zwiększenia ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokółka ma za zadanie przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 tj.:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Na wykonanie opracowania Gmina pozyskała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej. Dokument na zlecenie Gminy Sokółka wykonała Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. z Bydgoszczy.

Wszystkich zainteresowanych zawartością opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokółka” zapraszamy na spotkanie organizowane w dniu 8 grudnia 2015 r. o godzinie 14.00 w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, sala nr 101.

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.

Skip to content