Pierwszy zjazd Kursu Przewodnikowskiego

W weekend 18-20.09.2015 r. odbył się Kurs Przewodnikowski „Odbezpiecz Granat – edycja II” zorganizowany przez Komendę Hufca ZHP Sokółka. Kurs jest szkoleniem kadry instruktorów harcerskich – przewodników.

Cechą charakterystyczną harcerzy przewodników jest granatowa podkładka noszona pod krzyżem harcerskim. Stopień przewodnika, w świetle obowiązujących przepisów, uprawnia m.in. do pełnienia funkcji opiekuna na koloniach, biwakach i obozach.

Wspólne zdjęcie

Poprzez udział w zajęciach w ramach trzech zjazdów weekendowych – 62 godzin zajęć – 17 harcerzy z Sokółki, Lipska, Dąbrowy Białostockiej będzie doskonalić swoje umiejętności, kunszt harcerski i własną osobowość w świetle ideałów przyświecających służbie harcerskiej oraz pozna zasady i metodykę pracy z dziećmi i młodzieżą.  Kurs zakończy się egzaminem.

Miejscem pierwszego kursowego zjazdu była Baza Harcerska „Kamionek” w Kamiennej Nowej nad Biebrzą.

Podczas zajęć uczestnicy podnosili swoją wiedzę w ramach następujących bloków tematycznych:
– podstawy wychowawcze w ZHP: znaczenie harcerstwa w społeczeństwie (dla rodziny,  szkoły, najbliższego środowiska, miasta), rola tradycji w systemie wychowawczym w ZHP,
– wiedza o ZHP – podstawowe dokumenty i regulaminy,
– metoda harcerska, sposób wychowania – rozwój dzieci i młodzieży, wychowanie duchowe i religijne, instrumenty metodyczne dla poszczególnych grup wiekowych
– rola osobistego przykładu instruktora.

Podczas pierwszego zjazdu szkoleniowego oprócz zajęć dydaktycznych kursanci mogli wziąć udział w nocnym biegu na orientację INO zorganizowanym przez Pana Bogdana Arcimowicz ze Stowarzyszenia Sportowego „Wilk”. Bieg był niezapomnianym doświadczeniem, sprawdzeniem samych siebie i swoich możliwości w niełatwych nocnych warunkach. Kolejne spotkanie uczestników kursu już za miesiąc.

Komenda Kursu Przewodnikowskiego “ODBEZPIECZ GRANAT – edycja II” składa serdeczne podziękowania wszystkim instruktorom, którzy poprowadzili zajęcia podczas zjazdu:
pwd. Kacprowi Jankowskiemu,
pwd. Monice Baranowskiej,
phm. Elżbiecie Bielawskiej,
phm. Bożenie Zaniewskiej,
phm. Leszkowi Zaniewskiemu,
phm. Edycie Trzeciak,
ks. phm. Tomaszowi Kozłowskiemu,
phm. Jolancie Konstańczuk,
phm. Wojciechowi Dzienisowicz.

Komenda Hufca ZHP Sokółka składa serdeczne podziękowania sponsorom i wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania kursu:
Urzędowi Miejskiemu w Sokółce – za dofinansowanie kursu w ramach zadania publicznego pn. „Harcerstwo pomysłem na życie!”
Firmie „Jaskółka Sp. z o.o.”
Firmie Steeler Marcin Piasecki
Firmie Biuro-Serwis Marcin Dylewski
Stowarzyszeniu Sportowemu „Wilk”.

Fotorelacja z kursu: www.facebook.com

phm. Wojciech Dzienisowicz
Szef Zespołu ds. Promocji i Informacji Hufca ZHP Sokółka

phm. Edyta Wilkiel
Skarbnik Hufca ZHP Sokółka

Skip to content