Zaproszenie do konsultacji społecznych

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza mieszkańców gminy Sokółka do konsultacjach społecznych realizowanych w ramach opracowania nowej wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Spotkania konsultacyjne będą obejmowały w szczególności opracowanie celów oraz w dalszej kolejności szukanie rozwiązań dla zauważonych problemów. Sokólskie spotkanie dotyczące opracowania celów odbędzie się 25 września 2015 w godz. 13:00 – 16:00 w Kawiarni “Lira” przy ul. Grodzieńska 1.

DO POBRANIA: Harmonogram spotkań konsultacyjnych

Natalia Małachwiej
LGD Szlak Tatarski

Skip to content