Na Dożynkach Wojewódzkich w Sokółce

W niedzielę 30 sierpnia w Sokółce spotkali się uczestnicy Dożynek Wojewódzkich. Największe w roku święto gospodarskie rolników, będące ukoronowaniem ich trudu, zgromadziło setki osób.

Burmistrz Sokółki

W dawnej Polsce dożynki nazywano „wieńcowem” (od najważniejszego ich symbolu – wieńca ze zbóż i kwiatów) lub „okrężnem” (od staropolskiego obyczaju jesiennego obchodzenia pól po zebraniu zboża). Polacy znali dożynki już w XVI wieku, czyli od czasu, kiedy na naszych ziemiach rozwinęła się gospodarka folwarczno – dworska.

Organizatorami tegorocznych Dożynek Wojewódzkich w Sokółce byli: Marszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Kazimierz Baszko oraz Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. Współorganizatorzy to: Podlaska Izba Rolnicza, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Sokólski Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce.

Dożynkowe uroczystości rozpoczęło o godz. 10 nabożeństwo w cerkwi pw. św. Aleksandra Newskiego. Przewodniczył im Biskup Supraski Grzegorz. Godzinę później w kościele kolegiackim pw. św. Antoniego Padewskiego rozpoczęła się msza w intencji rolników pod przewodnictwem Abp Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego. Plac wokół kościoła wypełniły dożynkowe wieńce przywiezione z różnych zakątków województwa podlaskiego.

Uczestnicy nabożeństwa w cerkwi i kościele spotkali się następnie w Dożynkowym Korowodzie, który przemierzył trasę z cerkwi do kościoła i na stadion. Kolumnę prowadziła Miejska Orkiestra Dęta, działająca przy Gimnazjum nr 1 w Sokółce. Honorowe miejsce w korowodzie zajęli Starostowie Dożynek: Monika i Krzysztof Jaroszewiczowie z Knyszewicz oraz Irena Aniela i Leszek Olchowik z Szudziałowa.

Uroczystości były kontynuowane na stadionie miejskim. Wszystkich zebranych powitał Marszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Kazimierz Baszko.

– Mam ogromny zaszczyt oraz przyjemność uczestniczyć w Święcie Dziękczynienia za zebrane plony. To święto jest dla nas dniem szczególnym, stanowi bowiem ukoronowanie całorocznego trudu rolników. Wieniec dożynkowy i chleb obrzędowy są symbolami ciężkiej i ofiarnej pracy, bez której trudno sobie wyobrazić pomyślny rozwój naszego kraju i regionu. W tym szczególnym dniu kieruję do Was, Drodzy Rolnicy, wyrazy głębokiego szacunku i zarazem składam pokłon Waszemu trudowi. Organizując Dożynki, nawiązujemy do prastarej i pięknej tradycji polskiej wsi. Dożynki stwarzają doskonałą okazję wyrażenia swojego przywiązania do ojcowizny, jej bogatej kultury i obyczajowości. Tylko dzięki ciężkiej, codziennej pracy udaje się Wam dokonywać stałego rozwoju naszych wsi i miasteczek. Należy pamiętać, że rolnicy zajmują się nie tylko uprawą roli, lecz są również strażnikami przyrody. Dlatego też chciałbym, Drodzy Rolnicy, podkreślić, że jesteście dumą naszej ziemi. Pokazaliście, że nie tylko potraficie produkować żywność wysokiej jakości, dbacie o przyrodę, lecz również radzicie sobie jako menagerowie i ekonomiści. Umiejętności te są bowiem niezbędne przy prowadzeniu nowoczesnych gospodarstw. Jeszcze raz dziękuję za trud i poświęcenie, życzę wszelkiej pomyślności Wam, Drodzy Rolnicy oraz waszym rodzinom. Niech nigdy nie zabraknie nam wszystkim powszedniego chleba, którym zaraz będziemy się dzielić. Gorące słowa podziękowania kieruję do wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że możemy dzisiaj, zgodnie z tradycją, w spokoju i zadumie podziękować Bogu za otrzymane dary – powiedział Marszałek Mieczysław Baszko.

O zabranie głosu została poproszona Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. Pani Burmistrz przez wiele lat była Dyrektorem Departamentu Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim, dlatego doskonale orientuje się w kwestiach związanych z prowadzeniem gospodarstw rolnych. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podkreśliła, że wszystkim rolnikom należą się słowa szacunku za ich pracę. Pani Burmistrz powiedziała, że tegoroczny rok nie by ł łatwy dla rolników m.in. ze względu na panującą obecnie suszę.

– To, co rolnik wyprodukuje, to znajdzie się na naszym stole. Chciałabym wszystkim rolnikom życzyć, aby ta sytuacja pogodowa poprawiła się, aby znalazły się pieniądze na poprawę jakości rolnictwa, na to, abyśmy mogli normalnie gospodarzyć – dodała Pani Burmistrz.

Głos zabrali również: Cezary Cieślukowski – Wiceminister Zdrowia, Wiesław Żyliński – Wicewojewoda Podlaski oraz Adam Niebrzydowski – Wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej. Poseł Krzysztof Jurgiel odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Na ręce organizatorów uroczystości wpłynęły listy od: Władysława Kosiniak – Kamysz – Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Waldemara Pawlaka – Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Posła Stanisława Kalemby, Beaty Oczkowicz – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Posła Piotra Zgorzelskiego, Andrzeja Remisiewicza z Firmy TRANS ROL.

Po przemówieniach biskupi katolicki i prawosławny udzielili błogosławieństwa wszystkim rolnikom i nastąpił obrzęd dzielenia się dożynkowym chlebem.

Po zakończeniu dożynkowej ceremonii rozpoczął się trwający do późnego wieczora festyn. Na Piknik Zbożowy zaprosiła Podlaska Izba Rolnicza. Jej pracownicy zachęcali do spróbowania zbożowych przysmaków na swoim stoisku. Zorganizowali też konkurs dla publiczności, który polegał na zjedzeniu pączków w jak najkrótszym czasie.

W trakcie festynu rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Komisja obejrzała 30 wieńców i oceniła je w dwóch kategoriach. W kategorii wieńców tradycyjnych pierwszą nagrodę otrzymał wieniec Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Hajnówce, drugą – z miejscowości Bachmatówka, trzecią – Zespołu Nowina z Moszczony Królewskiej koło Mielnika. W kategorii wieńców współczesnych pierwsze miejsce przyznano dla wieńca z Sokolan, drugie – z Szudziałowa, trzecie – z Powiatu Siemiatyckiego. Wyróżniono również wieńce z: Krynek, Suchowoli, Koła Gospodyń Wiejskich z Ogrodniczek i Studzianek, Zespołu Koplanianki z Gminy Juchnowiec Kościelny, Bogusz, miejscowości Łapy – Szołajdy, Hało, Nowego Dworu, Czepiele i Lebiedzin. Autorzy najpiękniejszych wieńców otrzymali nagrody Marszałka Województwa i Burmistrza Sokółki.

Ogłoszono też wyniki konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne” . Zwycięzcą został Łukasz Deputat z Lebiedzina. Druga lokata przypadła w udziale dla Sławomira Kimborowicza ze Skindzierza, natomiast trzecia – Wojciecha Łabieńca z Brzozowa Kolonii.

W ogłoszonym przez Panią Burmistrz Sokółki Ewę Kulikowską konkursie na najpiękniejszy ogród kwiatowy w mieście i gminie Sokółka pierwszą nagrodę zdobył ogród Teresy Daszuty. Na drugim miejscu sklasyfikowano ogród Haliny Siemieniak, na trzecim – Waldemara Boboryko. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Burmistrza Sokółki. Komisja przyznała też trzy wyróżnienia, gdzie nagrody rzeczowe ufundował Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Pani Burmistrz wspólnie z Podlaską Izbą Rolniczą ogłosiła konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę. Wygrało ciasto przygotowane przez Grażynę Fiłonowicz. Drugie miejsce zajęła szarlotka Danuty Kudaszewicz, natomiast trzecie – Anny Śmietało.

Do konkursu „Najlepsza babka radnego” zgłoszono dwie potrawy. Obie przygotowała Helena Czaplejewicz, radna Rady Miejskiej w Sokółce. Pani Helena poczęstowała zebranych przepyszną ziemniaczaną zapiekanką oraz tradycyjną babką.

Przez cały dzień trwały występy zespołów folklorystycznych. Na scenie zaprezentował się też zespół EXIT z Krynek, Ewa Band z Białegostoku, a także dwie kapele disco – polo: Impuls i Never.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content