20 lat chóru „Sokólskie Wrzosy”

– Dziękuję Państwu serdecznie, że promujecie nie tylko Ziemię Sokólską, ale cały region. Staracie się krzewić kulturę i dobre obyczaje – z tymi słowami zwróciła się Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska do członków Chóru Seniorów „Sokólskie Wrzosy”. W sobotę 23 maja zespół świętował swój jubileusz.

20 lat chóru „Sokólskie Wrzosy”
20 lat chóru „Sokólskie Wrzosy”

„Na radość światu, na chwałę miastu, ku pokrzepieniu serc wszystkich” – brzmi motto „Sokólskich Wrzosów”. Pierwsza próba chóru odbyła się w maju 1995 roku. Zespół powstał z inicjatywy Henryka Cudnika, Przewodniczącego Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Sokółce. Chór miał nawiązywać do osiągnięć zespołu, działającego w tym mieście na początku lat 60. XX wieku pod kierunkiem Mariana Kozakiewicza.

W pierwszej próbie uczestniczyły 23 osoby. Kandydaci do śpiewania zostali podzieleni na cztery głosy. Ogromny wkład w funkcjonowanie zespołu wnieśli: Elżbieta Ceglarska, emerytowana Dyrektor Sokólskiego Ośrodka Kultury i Kazimierz Wołyniec, Przewodniczący Miejsko – Gminnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce. Chór wspierała też Krystyna Andrzejewska, ówczesna Dyrektor SOK.

„Sokólskie Wrzosy” od początku prowadzi Piotr Czeczot, organista z Parafii św. Antoniego Padewskiego w Sokółce, absolwent Wydziału sztuki Muzycznej Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Mińsku.

Pierwszy publiczny występ „Sokólskie Wrzosy” dały 17 czerwca 1996 roku na Dniach Sokółki.

Przez 20 lat istnienia chór z Sokółki odniósł mnóstwo sukcesów. Wielokrotnie reprezentował województwo podlaskie na Przeglądach Krajowych Artystycznego Ruchu Seniorów w Bydgoszczy. W 2000 roku zajął tam I miejsce, w 2002 i 2004 – zdobył Grand Prix, w 2006 – I miejsce, w 2008 – Grand Prix, w 2010 – I miejsce. Chór uświetnił też wiele uroczystości patriotycznych. Zapraszano go na koncerty w kraju i poza jego granicami.

Wszystkie sukcesy „Sokólskich Wrzosów” przypomniano podczas jubileuszowych uroczystości, które odbyły się w sobotę 23 maja. Rozpoczęła je msza w intencji chórzystów, jaką odprawiono w kościele kolegiackim pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce. Dyrygent Piotr Czeczot odebrał tam z rąk Marszałka Mieczysława Baszko odznakę „Zasłużony dla Podlasia”.

Dalszą część uroczystości zorganizowano w kinie „Sokół”. Scena należała do chórzystów, natomiast na widowni zasiedli byli członkowie zespołu. Wszyscy odebrali gratulacje od Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej i Starosty Sokólskiego Piotra Rećko.

Pani Burmistrz razem z Zastępcą Burmistrza Adamem Kowalczukiem wręczyła chórzystom i wszystkim uczestnikom uroczystości białe róże. Były też pamiątkowe grawertony i odznaczenia. Szczególne podziękowania otrzymał Dyrygent Piotr Czeczot, opiekunka chóru Elżbieta Ceglarska oraz Henryk Cudnik.

Chórzyści wystąpili z jubileuszowym koncertem. Zakończyła go pieśń „Ave Maria”, jaką zadedykowano wszystkim zmarłym członkom zespołu.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content