Trzeba uczyć dzieci optymizmu

Biblioteka Publiczna w Sokółce zaprosiła czytelników na spotkanie z pedagogiem Arturem Brzezińskim – konsultantem Centrum Edukacji Nauczycieli, ph. „Jak uczyć dzieci optymizmu i pomóc im odnieść sukces?”.

Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość przyjrzenia się bliżej m.in.:

  • różnicom pomiędzy postawami życiowymi optymistów i pesymistów,
  • wpływowi optymistycznego sposobu wyjaśniania rzeczywistości na sukces dziecka,
  • różnym rozumieniom pojęcia „sukces dziecka”,
  • czynnikom mającym wpływ na zachowania i postawy dzieci,
  • zależnościom pomiędzy zachowaniem rodziców a postawami dzieci,
  • działaniom wspierającym umiejętność dzieci radzenia sobie z wyzwaniami.

(KB)

Skip to content