Program stypendialny “Sokół”

Komisja Stypendialna Fundacji “Sokólski Fundusz Lokalny” i “The Pucilowski Foundation” w dniu 23 września 2014 r. przyznała stypendia na rok szkolny/akademicki 2014/2015.

Do programu stypendialnego „Sokół” wpłynęły 33 wnioski, w tym 4 dla uczniów ostatnich klas szkół średnich oraz 29 od studentów. Komisja w ramach programu stypendialnego “Sokół” przeznaczonego dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zamieszkałych na terenie gminy Sokółka, przyznała:

  • 4 stypendia dla uczniów ostatnich klas szkół średnich po 1500 zł na rok,
  • 13 stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych po 3400 zł na rok,
  • 3 stypendia dla uczniów studiów niestacjonarnych, płatne w dwóch ratach po 1700 zł za semestr.

Stypendia zostały przyznane uczniom, którzy uzyskali największą ilość punktów (oceniane były wyniki w nauce, sytuacja materialna oraz praca na rzecz wzbogacenia Funduszu Stypendialnego).

 

Ostatnie klasy szkół średnich:
1. Patrycja Galej
2. Magdalena Łysik
3. Joanna Raczkowska
4. Monika Sutuła

Studia Stacjonarne:
1. Piotr Chmielowiec 1 rok
2. Anna Druć 1 rok
3. Agnieszka Małoń 1 rok
4. Magdalena Waszczuk 1 rok
5. Paulina Fiedorowicz 2 rok
6. Justyna Kozłowska 2 rok
7. Mateusz Bajko 3 rok
8. Adrian Chociej 3 rok
9. Anna Kołejda 3 rok
10. Katarzyna Parchanowicz 3 rok
11. Anna Małoń 4 rok

Studia Niestacjonarne:
1. Ewelina Puciłowska 1 rok
2. Marta Panasewicz 1 rok
3. Jacek Kirejczyk 2 rok
4. Monika Sołtan 4 rok
5. Katarzyna Panasewicz 4 rok

Ogólna wartość stypendiów „Sokół” ufundowanych przez „The Pucilowski Foundation” z siedzibą w Nowym Jorku USA, reprezentowanej przez Prezes Fundacji Annę Sokolik wynosi 60.400 zł (20 000 $ USA).

Zarząd i Rada Fundacji oraz stypendyści składają Fundatorowi Stypendium Pani Annie Sokolik serdeczne podziękowania.

(SFL)

Skip to content