XV Rodzinny Festyn Dobroczynny

20 września 2014 r. na placu przed kinem „Sokół”, przy pięknej słonecznej pogodzie odbył się XV Rodzinny Festyn Dobroczynny zorganizowany przez Fundację Sokólski Fundusz Lokalny.

W festynie reprezentowały się organizacje i grupy realizujące projekty Działa Lokalnie 2014. Panie ze stowarzyszenia UTW zaprezentowały własnego pomysłu kapelusze, Kapelusz zwany Kapeluszem seniora, a młodzież zaprezentowała kapelusze Joniora. Najładniejsze kapelusze otrzymały nagrody. Uczestnicy projektu „Moje Westerplatte” ze stowarzyszenia „Barka” i młodzież z miejskiego ośrodka kultury w Dąbrowie wystąpiły z programami wokalnymi. Klub szachowy „Orient Sokółka” zaprosił do rozgrywek szachowych. Odbył się też konkurs na najlepsze ciasto i przetwory owocowo warzywne. Zwycięzcy otrzymali nagrody. Stypendyści przeprowadzili zabawy, oraz degustacje ciast swojego wyrobu. Darmową zabawę dla dzieci z trampoliną, kulami na wodzie przeprowadziła firma Vestor z Sosnowca. Dzieci otrzymały też nagrody za konkursy jak i też darmowy popcorn i watę cukrową. Na Festynie zaprezentowały się też producenci lokalnych wyrobów z Dąbrowy Białostockiej, Studzinczyny, Sokółki i Białegostoku. Oprawę muzyczną zapewniła kapela „U Mundka” i zespól „Duo”.

Kuliminacyjnym punktem Festynu było wręczenie stypendiów „Prymus” uczniom zamieszkałym na terenie gminy Sokółka. Stypendia w imieniu fundatorów Fundacji im. Stefana Batorego urzędu miejskiego i Fundacji SFL wręczali sekretarz Gminy Sokółka Zbigniew Tochwin i Prezez zarządu Fundacji SFL Maria Talarczyk.

Datki zebrane z Festynu w kwocie 393 zł i 54 gr. zasiliły fundusz stypendialny „Prymus” Zarząd Fundacji składa serdeczne podziękowania wszystkim krórzy przyczynili się do uświetnienia festynu tj. Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji im. Stefana Batorego, Burmistrzowi Sokółki, Zarządowi GS , Piekarni Marwibog, Kwiaciarni Jadwigi Bubieniec, Studiowi Urody Shanti, Edyty Baszko, Środowiskowemu Domu Samopomocy, Fabryka Reklam Pani Greś, Animatorom z firmy Vestor Sosnowiec, Kapeli u Mundka, Jarkowi Cilulko z Domu Kultury, Paniom z UTW Sokółka.

SFL

Skip to content