Żeby Polska była Polską, a Polak Polakiem

3_maja_2014-039

„Uchwalenie Ustawy Rządowej 3 maja 1791 roku to wydarzenie bez precedensu nie tylko w naszej historii, ale również w historii świata. Kiedy wydawało się, że pogrążona w chaosie Rzeczypospolita upadnie, znaleźli się światli obywatele, którzy podjęli trud ratowania Ojczyzny. Owocem ich działania była Majowa Konstytucja, która wprowadziła nową jakość do polskiej myśli politycznej. Dokument ten stał się symbolem zwycięstwa postępu nad wstecznictwem” – powiedział Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej podczas obchodów 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Sokólskie obchody majowego święta rozpoczęło nabożeństwo w intencji Ojczyzny, jakie zostało odprawione w miejscowej cerkwi pw. św. Aleksandra Newskiego. W tej samej intencji modlono się podczas odprawionej dwie godziny później mszy w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego.

– Wiele było walki o ten dzień, tak jak wiele było walki o to, aby Polska była Polską, a Polak Polakiem – powiedział w trakcie kazania kaznodzieja. Zwrócił on uwagę, że z polskich szkół znikają lekcje poświęcone twórczości narodowych poetów i pisarzy. – Dzisiaj sienkiewiczowską Trylogię próbuje się zastąpić kiczem „Harrego Pottera” – dodał. – Historia naszego narodu nie była łatwa. Polska wielokrotnie potrafiła powstać z gruzu. Ponad 30 lat temu zawiązała się „Solidarność”. Była to – wyrosła z pragnienia wolności – wspólnota serc i sumień. Dzisiaj zadajmy sobie pytanie, czy budujemy w Polsce wspólny dom, czy raczej biblijną Wieżę Babel, gdzie pomieszały się języki. Bez Boga trudno o prawdziwą wolność i sprawiedliwość – kontynuował kapłan. Na zakończenie kazania przywołał słowa wypowiedziane przez Papieża Jana Pawła II podczas pamiętnego spotkania z młodzieżą na Westerplatte w 1987 roku: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali!”.

Po mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na czele kolumny kroczyła Miejska Orkiestra Dęta, działająca przy Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Sokółce, jaką prowadzi kapelmistrz Leszek Szymczukiewicz. Orkiestrantom towarzyszyła grupa mażoretek, kierowana przez Katarzynę Reszutę i Magdalenę Breńko, nauczycielki z Gimnazjum nr 1.

Uroczystość patriotyczną pod pomnikiem poprowadził Zastępca Burmistrza Sokółki Krzysztof Szczebiot.

– Konstytucja 3 Maja była drugą w świecie – po Konstytucji Stanów Zjednoczonych – ustawą tego typu. Przyjęty przez Sejm Wielki dokument był owocem wysiłku patriotycznego tej części Polaków, którzy chcieli ratować swoją Ojczyznę przed zbliżającym się upadkiem. Udowodnili oni, że Polskę stać na wielkie czyny i reformy, które zapewnią jej godne miejsce wśród niepodległych państw Europy – powiedział Zastępca Burmistrza Sokółki Krzysztof Szczebiot.

Jako pierwszy przemówienie okolicznościowe wygłosił Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej.

– Dzięki twórcom Konstytucji 3 Maja uzyskaliśmy podwaliny budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Społeczeństwa, w którym obywatel był wolny, niezależny, równy wobec prawa, w którym każdy był współodpowiedzialny za losy państwa. To właśnie zasady spisane po raz pierwszy przez naszych przodków w Konstytucji 3 Maja stały się wytycznymi tego, co dzisiaj osiągnęliśmy – podkreślił Stanisław Małachwiej.

Burmistrz Sokółki nawiązał również do innego święta.

– Wczoraj obchodziliśmy Dzień Polonii i Polaków za Granicą – święto blisko 20 mln naszych Rodaków, mieszkających poza granicami Polski. Chciałbym im złożyć wyrazy głębokiego szacunku i przekazać podziękowania za pamięć o Ojczyźnie, za wysiłek włożony w pielęgnowanie obyczajów, kultury, religii, podtrzymywanie znajomości języka polskiego. Składam wyrazy głębokiego szacunku za wierność Polsce i za miłość do kraju swoich ojców. Warto w tym miejscu przypomnieć o ważnej rocznicy. Jest nią 10-lecie Polski w Unii Europejskiej. Był to czas wytężonej pracy wszystkich Polaków, aby jak najlepiej wykorzystać szansę przyspieszenia rozwoju kraju. Gmina Sokółka na pewno dobrze tę szansę wykorzystała. Możemy zauważyć , jak pozytywne zmiany zaszły w naszym mieście i na terenie wsi. W sumie w okresie przedakcesyjnym i po wstąpieniu w szeregi UE pozyskaliśmy ponad 30 mln zł na różne zadania. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do dobrego i racjonalnego wykorzystania środków zewnętrznych – powiedział Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej.

Na zakończenie gospodarz miasta i gminy życzył wszystkim mieszkańcom zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Następnie głos zabrali : Starosta Sokólski Franciszek Budrowski, Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński oraz Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko.

Po przemówieniach poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego.

– Dziękuję wszystkim przybyłym za obecność na dzisiejszej uroczystości i oddanie hołdu twórcom Konstytucji 3 maja. Dziękuję uczniom Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce za przygotowanie kotylionów w barwach narodowych – powiedział Zastępca Burmistrza Sokółki Krzysztof Szczebiot.

Wśród uczestników obchodów byli m.in.: przedstawiciele Gminy Iwie na Białorusi (Gmina Sokółka współpracuje z nią od 2011 roku – przyp. red.), Sokólski Pododdział Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich, sokólscy harcerze.

Uroczystości pod pomnikiem zakończył występ Miejskiej Orkiestry Dętej i mażoretek.

W godzinach popołudniowych w kinie „Sokół” w Sokółce odbył się koncert chórów „Cantus Amicorum” z Sokólskiego Ośrodka Kultury oraz „Sursum Corda” z Grodna pod dyrekcją Heleny Sakowicz.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content