W Sokółce otworzono nowy rok szkolny

Wojewódzka Inauguracja roku szkolnego 2013/2014

inauguracja_zsi_049

„Oświata zawsze była i jest ważnym elementem życia sokólskiej gminy. Od wielu lat nie skupiamy się tylko i wyłącznie na realizacji programów nauczania, ale przede wszystkim staramy się zachęcić młodych ludzi do rozwijania swoich pasji i zainteresowań” – powiedział podczas Wojewódzkiej Inauguracji roku szkolnego 2013/2014 Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej.

Uroczystość odbyła się w poniedziałek 2 września w sokólskim Zespole Szkół Integracyjnych. Połączono ją z oddaniem do użytku nowoczesnej sali sportowej.

Po raz ostatni podobna uroczystość odbyła się w Sokółce w 2005 roku. Wówczas jej gospodarzem był Zespół Szkół.

Z propozycją zorganizowania Wojewódzkiej Inauguracji nowego roku szkolnego w ZSI wystąpił do Kuratorium Oświaty w Białymstoku Burmistrz Sokółki.

– Cieszymy się, że nasza propozycja zyskała aprobatę i dzisiaj w Sokółce możemy wspólnie uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu – podkreślił Stanisław Małachwiej.

Z arcybiskupim błogosławieństwem

O godz. 8.30 rozpoczęło się nabożeństwo w cerkwi pw. św. Aleksandra Newskiego. Przewodniczył mu Jego Ekscelencja Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. W intencji uczniów i nauczycieli rozpoczynających nowy rok szkolny modlił się również Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Metropolita Białostocki Edward Ozorowski podczas mszy św., jaka została odprawiona w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Sokółce.

Po wspólnej modlitwie w cerkwi i kościele, uczestnicy uroczystości zebrali się w nowej sali sportowej Zespołu Szkół Integracyjnych. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: hierarchowie katoliccy, prawosławni i muzułmanie, posłowie Ziemi Podlaskiej, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Białymstoku, władz wojewódzkich oraz służby mundurowe, burmistrzowie i wójtowie, a także dyrektorzy placówek oświatowych.

Przykład wychowuje najlepiej

Zebranych powitała Miejska Orkiestra Dęta, działająca przy Gimnazjum nr 1 w Sokółce. Kapelmistrzem orkiestry jest Leszek Szymczukiewicz.

Na wstępie uroczystości przedstawiciele trzech religii monoteistycznych zostali poproszeni o wyświęcenie nowego obiektu.

– Warto zwrócić uwagę na to, co oznacza słowo „inauguracja”. W tłumaczeniu z łaciny jest to „składanie życzeń”. Czyli w dniu dzisiejszym składamy życzenia wszystkim rozpoczynającym nowy rok szkolny – powiedział Arcybiskup Metropolita Białostocki Edward Ozorowski.

– Najlepiej wychowuje się przykładem. Czyny muszą potwierdzać słowa – dodał Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub.

– Niech szkoła wychowuje naszą młodzież na ludzi światłych i mądrych – podkreślił Imam Aleksander Bazarewicz.

Czekając na olimpijskie talenty

Następnie głos zabrał Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej.

– Witam wszystkich serdecznie na wyjątkowej uroczystości, jaką jest Wojewódzka Inauguracja roku szkolnego 2013/2014. Chciałbym wyrazić swoją ogromną radość z faktu, że gospodarzem tego wydarzenia jest właśnie Sokółka. Nasze dzisiejsze spotkanie stanowi doskonałą okazję do podsumowania działań sokólskiej gminy w zakresie oświaty. Z przyjemnością stwierdzam, że w tej dziedzinie mamy się czym pochwalić. Staramy się dołożyć wszelkich starań, aby wychowankowie naszych placówek oświatowych zdobywali wiedzę w sposób nie tylko praktyczny, ale też ciekawy – powiedział Burmistrz Stanisław Małachwiej.

Gospodarz miasta wyliczył zrealizowane projekty oświatowe i przypomniał, że w 2009 roku Gmina Sokółka została laureatem Wojewódzkiego Konkursu „Gmina w trosce o najmłodszych”.

– Przystępując do realizacji każdego projektu, pamiętaliśmy o zasadzie, że „prawdziwa szkoła to warsztat pracy”. Ten warsztat doskonaliliśmy też przez kilka ostatnich lat, kiedy realizowaliśmy projekt inwestycyjny „Termomodernizacja budynków szkolnych w Sokółce: Zespołu Szkół Ogólnokształcących na Osiedlu Zielonym, Zespołu Szkół Integracyjnych oraz Gimnazjum nr 1”. Wartość tego zadania wyniosła ponad 3 mln 885 tysięcy złotych. Inwestycję sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych sokólskiej gminy – dodał Burmistrz Sokółki.

W dalszej części przemówienia Stanisław Małachwiej przypomniał, że pretekstem do zorganizowania dzisiejszej uroczystości w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce „było oddanie do użytku tego wspaniałego obiektu sportowego, w którym się znajdujemy. Budowa nowoczesnej hali pochłonęła 3 mln 681 tysięcy złotych, z czego 1 mln 200 tysięcy złotych to dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a 420 tysięcy to dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozostała kwota pochodziła z gminnego budżetu. Kiedy jesienią 2012 roku uczestniczyliśmy w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego tego powstającego wówczas obiektu, życzyliśmy sobie nawzajem, żeby była to hala, gdzie ujawnią się olimpijskie talenty. W tej chwili chciałbym ponowić to życzenie. Niech nowoczesna hala służy jak najlepiej naszemu społeczeństwu”.

Stanisław Małachwiej przekazał też najlepsze życzenia dyrektorom szkół, nauczycielom, uczniom i ich rodzicom.

Czas na solidną naukę

Formułę potwierdzającą rozpoczęcie nowego roku szkolnego wygłosił Podlaski Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel. Odczytał on również list podpisany przez Ministra Edukacji Krystynę Szumilas.

„Proponuję, żeby rozpoczynający się nowy rok szkolny był rokiem aktywności fizycznej. Drodzy uczniowie! Dobrze wykorzystajcie możliwości, które w tym zakresie daje wam szkoła. Wierzę, ze nowy rok szkolny upłynie wszystkim pod znakiem solidnej nauki. Życzę wszystkim owocnego roku i realizacji wyznaczonych celów” – napisała Pani Minister.

– Dziękuję Burmistrzowi Sokółki za wybudowanie tego wspaniałego obiektu, w którym teraz jesteśmy. Dziękuję również za zorganizowanie dzisiejszej uroczystości – powiedział Podlaski Kurator Oświaty.

– Niech nauka będzie dla uczniów cennym obowiązkiem. Pamiętajcie, że wiedzy można nauczyć się od innych, ale myślenia trzeba nauczyć się samemu – z tymi słowami zwrócił się do zebranych Wicewojewoda Wojciech Dzierzgowski.

Głos zabrali również Posłowie: Damian Raczkowski, Jarosław Zieliński, a także Dariusz Piontkowski.

– Dla każdego ucznia początek roku szkolnego to nowy rozdział życia. Życzę wam, abyście na swojej drodze spotkali nauczycieli – przewodników. Z kolei nauczycielom życzę, abyście byli mistrzami dla swoich uczniów – powiedział Poseł Jarosław Zieliński.

Piłki w prezencie

– Unia Europejska może uczyć się od Sokółki, jak powinna wyglądać taka uroczystość, której dzisiaj jesteśmy świadkami. Gratuluję Burmistrzowi, Dyrekcji i Nauczycielom. Macie piękny obiekt sportowy! Na jego budowę wykorzystaliście maksimum środków, które wam przysługiwały – powiedział Wicemarszałek Mieczysław Baszko.

Na ręce Dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych Marii Lilli Andrzejewskiej wręczył on grawerton upamiętniający 500. urodziny województwa podlaskiego. Wicemarszałek miał też inny prezent.

– Dla Irka Panasewicza, który od wielu lat uczy w waszej szkole wychowania fizycznego, mam komplet piłek do różnych rozgrywek – dodał Mieczysław Baszko.

W nowej Sali sportowej piłki zostawił również Starosta Sokólski Franciszek Budrowski.

Medale od Ministra

Podczas Wojewódzkiej Inauguracji wręczono Medale Komisji Edukacji narodowej przyznane przez Ministra Krystynę Szumilas za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Otrzymali je: Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej, Zastępca Burmistrza Krzysztof Szczebiot oraz Dyrektor ZSI Maria Lilla Andrzejewska.

Ostatnimi punktami uroczystości były symboliczne rzuty piłkami do kosza i część artystyczna w wykonaniu uczniów.

Oddanie do użytku nowego obiektu było również okazją do podsumowania dotychczasowych sportowych osiągnięć szkoły. W latach 80. XX wieku jej uczniowie odnosili sukcesy w łyżwiarstwie. Ich trenerami byli Jadwiga Krychniak i Zbigniew Steckiewicz. W tym czasie zaczęły się również sukcesy w dziedzinie Królowej Sportu – lekkoatletyce.

– Ponad 100 razy stawaliśmy na podium podczas zawodów powiatowych i ponad 40 razy na podium igrzysk województwa podlaskiego. Były też inne sukcesy – powiedział Ireneusz Panasewicz, który niedługo będzie obchodził 30-lecie swojej pracy zawodowej jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Integracyjnych (wcześniej była to SP nr 2).

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content