Konsultacje z OP

Na podstawie Uchwały Nr LIV/429/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, Burmistrz Sokółki zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Regulaminu korzystania ze stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce.

Zobacz więcej w BIP >>>

Skip to content