222 lata temu uchwalono Konstytucję 3 Maja

Zaczęło się od mszy w kościele kolegiackim pw. św. Antoniego Padewskiego, potem była uroczystość patriotyczna pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego i akademia w Zespole Szkół Ogólnokształcących na Osiedlu Zielonym – tak wyglądały zorganizowane w Sokółce obchody 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

trzeciego_maja_014

Na uroczystości zaprosili: Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej oraz Starosta Sokólski Franciszek Budrowski.

O godz. 10 w kościele kolegiackim pw. św. Antoniego Padewskiego rozpoczęła się msza w intencji Ojczyzny. Przewodniczył jej Dziekan Dekanatu Sokólskiego Ks. Józef Kuczyński. Główną nawę świątyni wypełniły poczty sztandarowe. Przed wejściem do kościoła uczniowie z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce rozdawali uczestnikom uroczystości własnoręcznie wykonane biało – czerwone kotyliony.

Kazanie dotyczyło powiązania patriotyzmu z wiarą chrześcijańską. Kaznodzieja nawoływał do kształtowania wśród młodego pokolenia szacunku dla wartości.

– Często rodzice są zajęci zarabianiem pieniędzy. Tymczasem w domu brakuje dialogu z dziećmi. Trzeba zadać sobie pytanie, co ze mnie za rodzic, skoro nic nie wiem o własnych dzieciach i nie potrafię z nimi rozmawiać. Nie skupiajmy się jedynie na zarabianiu pieniędzy – nawoływał kaznodzieja.

Mszę uświetnił występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Sokółki, prowadzonej przez kapelmistrza Leszka Szymczukiewicza. Orkiestra szła również na czele kolumny, która przemieściła się spod kościoła pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zebranych na placu powitał Zastępca Burmistrza Sokółki Piotr Bujwicki.

– Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była drugą w świecie – po Konstytucji Stanów Zjednoczonych – ustawą tego typu. Przyjęty przez Sejm Wielki dokument był owocem wysiłku patriotycznego tej części Polaków, którzy chcieli ratować swoją Ojczyznę przed zbliżającym się upadkiem. Udowodnili oni, że Polskę stać na wielkie czyny i reformy, które zapewnią jej godne miejsce wśród niepodległych państw Europy – powiedział Zastępca Burmistrza Sokółki Piotr Bujwicki. Następnie o wygłoszenie okolicznościowego przemówienia poprosił Burmistrza Sokółki Stanisława Małachwieja.

Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej przypomniał historię Święta 3 Maja i okoliczności związane z uchwaleniem tego dokumentu.

– Dzisiaj pytamy, czy warto obchodzić rocznicę Trzeciomajowej Konstytucji. Uważam, że warto! To wspaniały przykład myślenia o państwie polskim, wyraz patriotyzmu. To jednocześnie lekcja, że nigdy nic nie jest nam dane na zawsze. Z tej lekcji historii powinniśmy czerpać nauki – podkreślił Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej. – Dziewięć lat temu Polska weszła do Unii Europejskiej. Unijna rzeczywistość stworzyła nowe szanse dla Polski i naszej gminy. Sokółka ciągle wykorzystuje tę szansę – dodał Burmistrz Stanisław Małachwiej.

Gospodarz Sokólskiej gminy podziękował wszystkim za udział w uroczystości 3 Maja.

Kolejne przemówienie wygłosił Starosta Sokólski Franciszek Budrowski.

– Konstytucja 3 Maja to symbol nadziei i poświęcenia dla kraju. 3 Maj pozostał w pamięci Polaków jako symbol wysiłku na rzecz Ojczyzny – powiedział Starosta Sokólski Franciszek Budrowski.

Do organizatorów uroczystości wpłynęły pisma od Posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego, Wojewody Podlaskiego Macieja Żywno, Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Mieczysława Baszko, Posła na Sejm RP Edmunda Borawskiego.

„ Dzisiejsza  222. rocznica uchwalenia Konstytucji skłania nas do refleksji i zadumy. Każdy z nas, Polaków musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zależy mu na ojczystym kraju, na tradycji, dokonaniach naszych przodków, kulturze i patriotyzmie?” – napisał Wicemarszałek Mieczysław Baszko.

„ Obchodząc Święto Konstytucji 3 Maja i oddając hołd jej twórcom, przywołujemy z głębi dziejów wielkie dzieło polskiej myśli politycznej i polskiego patriotyzmu. Uświadamiamy sobie z dumą, że 222 lata temu Sejm Rzeczypospolitej potrafił uchwalić ustawę zasadniczą, która torowała drogę ku sile i nowoczesności ustrojowej państwa polskiego i stanowiła wzór dla całej Europy. (…) I przed dwustu laty, i dzisiaj jest to samo: gdy jedni służą szczerze i z wielkim zaangażowaniem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, jak posłowie Obozu Patriotycznego z okresu Sejmu Wielkiego, inni, jak zdrajcy z Targowicy, z różnych przyczyn i dla różnych motywacji – własnych korzyści, głupoty czy oczekiwania na zewnętrzne apanaże – robią wszystko, aby ją osłabić.” – czytamy w piśmie podpisanym przez Posła Jarosława Zielińskiego.

Kolejnym punktem uroczystości pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego było wręczenie czterech szabel dla ułanów Sokólskiego Pododdziału Kawalerii im. 10. Pułku Ułanów Litewskich.

– Ceremonia wręczenia broni dla Pododdziału jest symbolicznym nawiązaniem do uroczystości, jaka odbyła się w jednostce wojskowej w Sokółce w maju 1939 roku. Szabla to symbol polskiej tradycji i walki o niepodległość. Należała do broni, za pomocą której Polacy odnieśli wiele zwycięstw. Stała się więc ukochaną bronią narodu polskiego i do dzisiejszego dnia jest noszona i używana w trakcie uroczystości państwowych i patriotycznych. Przekazywane dzisiaj szable zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Sokółce, Urząd Miejski w Sokółce oraz Bank Spółdzielczy w Sokółce jako podziękowanie dla Sokólskiego Pododdziału Kawalerii za kultywowanie tradycji patriotycznych – powiedział prowadzący uroczystość Zastępca Burmistrza Sokółki Piotr Bujwicki.

Szable wręczyli ułanom: Starosta Sokólski Franciszek Budrowski, Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej, Zastępca Burmistrza Sokółki Piotr Bujwicki, Prezes Banku Spółdzielczego w Sokółce Klemens Kaczyński.

W imieniu ułanów podziękował Dowódca Pododdziału mjr Piotr Horsztyński.

– Szable są dla naszego pododdziału wielkim wyróżnieniem i podziękowaniem za dziewięcioletnią działalność w kultywowaniu tradycji kawalerii polskiej – podsumował mjr Piotr Horsztyński.

Później nastąpiło złożenie wieńców pod pomnikiem. Na zakończenie tej części uroczystości wystąpiła Miejska Orkiestra Dęta z Sokółki. Młodzi ludzie grali w strugach deszczu. Ich poświęcenie widzowie nagrodzili gromkimi brawami.

Po południu odbyła się akademia okolicznościowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sokółce. Jej uczestnicy obejrzeli widowisko pt. „Gimbus na Dworze Króla Stanisława” w wykonaniu uczniów ZSO. Widowisko zostało przygotowane pod kierunkiem trzech nauczycieli sokólskiego ZSO: Moniki Klim, Małgorzaty Chociej i Ewy Dębko. W trakcie akademii wystąpił także Zespół Taneczny klas I – III ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce, który ćwiczy pod kierunkiem nauczycielki Anny Bednarczyk. Dzieci wykonały dwa tańce: poloneza i krakowiaka.

Za przygotowanie akademii podziękował Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej.

W poniedziałek 6 maja w cerkwi pw. św. Aleksandra Newskiego odprawiono nabożeństwo w intencji Ojczyzny.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content