Polska niepodległość ma 94 lata

Nie ma Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie – wielokrotnie powtarzał Marszałek Józef Piłsudski. W niedzielę 11 listopada sokółczanie uczcili 94. rocznicę odzyskania niepodległości.

11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska ponownie pojawiła się na mapie Starego Kontynentu. Państwo nie było jeszcze w pełni zjednoczone, nie miało ustalonych granic. Jego obszar obejmował blisko 140 tysięcy kilometrów kwadratowych, na których mieszkało 14,5 mln osób.

Dokładnie 94 lata temu Rada Regencyjna utworzona przez dwóch byłych zaborców Polski – Austrię i Niemcy, przekazała naczelne dowództwo wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej wrócił z więzienia w Magdeburgu. Po pertraktacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską, wojska niemieckie zaczęły się wycofywać z Królestwa Polskiego. 16 listopada 1918 roku przyszły Marszałek (odebrał buławę marszałkowską 14 listopada 1920 roku – przyp. red.) w depeszy do państw Ententy, ogłosił powstanie niepodległego państwa polskiego, obejmującego wszystkie wyzwolone ziemie polskie. W jednym ze swoich przemówień, Józef Piłsudski stwierdził: „Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. Ale niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym”.

Dążenie do wolności

Sokólskie obchody Święta 11 Listopada rozpoczęła liturgia, jaką o godz. 8 odprawiono w cerkwi pw. św. Aleksandra Newskiego. O godz. 10 w kościele kolegiackim pw. św. Antoniego Padewskiego zebrali się uczestnicy uroczystej mszy. Główną nawę świątyni zajęły poczty sztandarowe i liczne delegacje na czele z władzami powiatowymi oraz gminnymi. Mszy przewodniczył ks. kanonik Stanisław Gniedziejko, proboszcz parafii pw. św. Antoniego Padewskiego.

– Przez wiele lat ludzie ukradkiem przekazywali sobie prawdę o historii Polski. Dziś możemy być dumni z postawy wielu naszych Rodaków, którzy walczyli o wolność naszego narodu m.in. w szeregach Armii Generała Andresa, Armii Krajowej i „Solidarności”. Ponad 20 lat temu oficjalnie odzyskaliśmy wolność. Jednak prawda w naszym narodzie nadal jest zakłamana. Czy dziś znajdziemy Polaków, którzy wbrew różnym opcjom politycznym, opowiedzą się za prawdziwą wolnością Ojczyzny? Oto Europa, a wraz z nią Polska są bardzo zagubione. Pragnie się odrzucić piękne, wielkie czyny, jakie są w naszym narodzie. Niech w Polsce zapanuje praworządność – usłyszeli podczas kazania uczestnicy mszy św.

Marszałek stał się symbolem

Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jako pierwszy przemówienie okolicznościowe wygłosił Starosta Sokólski Franciszek Budrowski.

– 94 lata temu ziściło się marzenie polskich patriotów, którzy przez długi okres zaborów walczyli o wolną Ojczyznę. Symbolem tego święta stała się osoba Marszałka Józefa Piłsudskiego. Skorzystajmy mądrze z daru, jaki ofiarowali nam nasi przodkowie. Polska była i jest państwem niepodległym! Z okazji dzisiejszego święta życzę wszystkim powodzenia w życiu osobistym i zawodowym – powiedział Starosta Sokólski Franciszek Budrowski.

Następnie głos zabrał Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej.

– 11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat w naszej historii. Przekonanie, że Polska wyzwoli się z niewoli zaborów, towarzyszyło twórcom Konstytucji 3 Maja, bohaterom insurekcji kościuszkowskiej, żołnierzom doby napoleońskiej, a także uczestnikom powstań narodowych. Nie należy się dziwić, że kiedy wybuchła I wojna światowa, w Polakach na nowo ożyła nadzieja na niepodległe państwo. Teraz żyjemy w wolnej Polsce i Europie. Dla nas wolność to codzienność. Przeszłość Polski jest naznaczona krwią i ofiarą. Dziś nie żąda się od nas ofiary krwi, ale musimy wciąż dawać dowody swojego patriotyzmu. Z okazji Święta Niepodległości życzę Państwu satysfakcji z rozwoju naszej Małej Ojczyzny – powiedział Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej.

Zebrani wysłuchali listu, jaki do uczestników sokólskich obchodów rocznicowych skierował Poseł Jarosław Zieliński. List odczytał Piotr Koncerewicz, działacz PiS-u.

W dalszej części uroczystości mjr Piotr Horsztyński odczytał apel poległych, a następnie złożono wieńce pod pomnikiem Marszałka.

Obchody uświetniła Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Zespołu Szkół w Suchowoli, a także Sokólski Pododdział im. 10 Pułku Ułanów Litewskich.

O godz. 14 w kinie „Sokół” odbyła się akademia.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content