Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym

Trwa konkurs fotograficzny skierowany do młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimanzjalnym z terenu województwa podlaskiego pt.: „EFS wrażliwy na niepełnosprawnych”.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim przypomina, iż trwa konkurs fotograficzny skierowany do młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimanzjalnym z terenu województwa podlaskiego pt.: „EFS wrażliwy na niepełnosprawnych”. 

Celem konkursu jest promocja Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego, ich nauczycieli, rodziców i opiekunów. Konkurs ma też uwrażliwić młodzież na potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych oraz ukazać możliwości sfinansowania wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs wpisuje się w obchody Roku Korczakowskiego.

DO POBRANIA: Regulamin konkursu [.pdf]

(BP)

Skip to content