XII Kresowy Zjazd Nauczycieli „Młodzi, twórczy, aktywni…”

W dniach 10-12 czerwca 2022 r. w hotelu „Kalinowski” w Sokółce odbył się XII Kresowy Zjazd Nauczycieli „Młodzi, twórczy, aktywni…” zorganizowany przez Oddział ZNP w Sokółce oraz Klub Młodego Nauczyciela.

XII Kresowy Zjazd Nauczycieli

W Zjeździe uczestniczyło 60 osób. Do Sokółki przyjechali młodzi nauczyciele z Koszalina, Gdańska, Gdyni, Olsztyna, Ostródy, Giżycka, Płońska, Białegostoku, Moniek, Grajewa. Honorowy patronat nad Zjazdem objęła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, a patronat medialny – tygodnik społeczno-oświatowy „Głos Nauczycielski”.

Wśród zaproszonych gości byli prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego – Sławomir Broniarz, prezes Okręgu Podlaskiego ZNP – Andrzej Gryguć, przewodniczący Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela – Szymon Lepper, sekretarz redakcji „Głosu Nauczycielskiego” – Anna Wojciechowska.

Na uroczystość przybył Adam Kowalczuk – zastępca Burmistrza Sokółki, który mówił między innymi o roli samorządów w finansowaniu oświaty, zaakcentował też fundamentalną rolę nauczycieli w procesie nauczania i wychowania młodego pokolenia.

Prezes ZNP omówił aktualną sytuację w oświacie i Związku. Andrzej Gryguć przedstawił prezentację pt. ”Oczekiwania środowiska oświatowego wobec związków zawodowych”. Szymon Lepper mówił natomiast o perspektywach zawodowych młodych nauczycieli.

W drugim dniu Zjazdu odbyły się wykłady i warsztaty prowadzone przez Mirosława Krajewskiego: „Jak motywujesz swojego ucznia?”, „Wow! Mój uczeń!”, „Jak radzić sobie z emocjami uczniów? Pomysły na konkretne działania¬”.

Po południu uczestnicy Zjazdu zwiedzili centrum Sokółki oraz Muzeum Ziemi Sokólskiej. Następnie udali się na wycieczkę na trasie Sokółka – Wyżary. Podziwiali piękno przyrody w Nadleśnictwie Waliły. Odbyli spacer ścieżką edukacyjną, która przy pomocy tablic dydaktycznych, opowiada o występujących na Podlasiu roślinach, zwierzętach i owadach. Odwiedzili leśną galerię „Drugie życie drzew” zaprojektowaną przez studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz członków Grupy Nowolipie. Była to niezapomniana wizyta w tym urokliwym rejonie Puszczy Knyszyńskiej.

XII Kresowy Zjazd Nauczycieli to ważne wydarzenie organizowane przez Oddział ZNP w Sokółce, które konsoliduje środowisko młodych nauczycieli z całej Polski, stwarza możliwość wymiany opinii, poglądów na temat sytuacji w oświacie.

Dziękujemy sponsorom i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Zjazdu.

Ze związkowym pozdrowieniem –
Anna Bednarczyk – prezes Oddziału ZNP w Sokółce
Elwira Zabłocka – przewodnicząca Klubu Młodego Nauczyciela w Sokółce

Skip to content