Podziękowania dla Burmistrza Sokółki

Bank Żywności

Na ręce Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej wpłynęło podziękowanie od Prezesa Stowarzyszenia Banku Żywności Suwałki-Białystok Romualda Turczyńskiego za ogromny wkład pracy i zaangażowanie w realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Program zrealizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce w okresie od grudnia 2020 do października 2021 roku.

Do programu zostało zakwalifikowanych 1.275 osób, którym wydano 48.670,56 kg żywności o łącznej wartości 241.953,38 zł.

(JK)

Skip to content