Granty PPGR – wydłużenie terminu do 4 stycznia 2022 r.

Gmina Sokółka informuje o wydłużeniu terminu na składanie dokumentów potwierdzających prawidłowość danych zawartych w oświadczeniach złożonych w trakcie rekrutacji do projektu grantowego Cyfrowa Gmina – Wparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” do 4 stycznia 2022 r.

Dokumenty, o których mowa powyżej należy dostarczyć do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, w dniach i godzinach pracy Urzędu, tj. we wtorek 8.00-16.00, w pozostałych dniach tygodnia 7.30-15.30.
Jednocześnie podkreślamy, że wydłużony termin jest terminem ostatecznym. Osoby, które nie dostarczą w wyznaczonym terminie niezbędnych dokumentów lub ich kopii nie zostaną zakwalifikowane do projektu.

Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

Skip to content