Nowe technologie w Sokółce

Baner z logówkami

W środę 24 marca 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Sokółce Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos złożyły swoje podpisy pod umową w sprawie dofinansowania projektu „Gmina Sokółka przyjazna środowisku”. W podpisaniu umowy uczestniczył również Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik.

Zdjęcie z umową

Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę 77 mikroinstalacji (kolektory słoneczne – 5 instalacji, panele fotowoltaiczne – 72 instalacje), wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach domowych na terenie gminy Sokółka w 2022 roku. 21 instalacji zostanie zamontowanych na obszarze wiejskim, natomiast 56 instalacji – na obszarze miejskim.

W drugiej połowie kwietnia br., na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sokółce www.sokolka.pl zostanie ogłoszony nabór wniosków do projektu.

– Staramy się korzystać z nowych technologii. Dzięki temu Sokółka staje się miastem ekologicznym. To już drugi projekt związany z odnawialnymi źródłami energii, który realizujemy przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. Dziękuję za okazaną pomoc dla całego Zarządu Województwa Podlaskiego. Dziękuję również dla Zastępcy Burmistrza Sokółki Adama Juchnika i jego pracowników, którzy zajmują się tym tematem – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.
– Również dziękuję za owocną współpracę – podkreśliła Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos

Projekt zostanie dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Wydatki ogółem wyniosą 1 mln 993 tys. 500 zł, z czego dofinansowanie to 1 mln 295 tys. 775 zł, a wkład własny – 697 tys. 725 zł.

(DB), (JF) Fot.: D. Biziuk

Skip to content