Oferta SOSW w Sokółce

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce.

SOSW jest placówką, której głównym zadaniem jest edukacja dzieci i młodzieży polegająca na integralnej realizacji funkcji: dydaktyczno – rewalidacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy uczniów wynikających z zaleceń o potrzebie kształcenia specjalnego.

Katarzyna Dylewska, SOSW

Skip to content