Aktywne Przedszkole nr 4 w Sokółce

Baner EFS

Od początku września 2020 roku Przedszkole nr 4 w Sokółce realizuje projekt pn. „Aktywne przedszkole”, wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Na zdjęciu dzieci w Przedszkolu nr 4 w Sokółce

Dzieci ze starszych grup przedszkolnych uczestniczą w zajęciach, w postaci kół zainteresowań i warsztatów: „Mały Programista”, „Mały Ekolog”, „Mały Matematyk”, w planach na przyszły rok, są wyjazdy edukacyjne m.in. do Epi-Centrum Nauki w Białymstoku i do Arboretum w Kopnej Górze. W wyniku prowadzonych działań u dzieci rozwinięte zostaną kompetencje informatyczne, matematyczno-przyrodnicze, kreatywność i współpraca w grupie. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Proces edukacyjny jest wspomagany dzięki doposażeniu Przedszkola nr 4 w pomoce dydaktyczne i sprzęt rozwijający kompetencje kluczowe u dzieci: laptopy, tablety, roboty i akcesoria do nauki programowania, lupy, lornetki, sprzęt do przeprowadzania eksperymentów, gry do nauki dodawania i odejmowania oraz nauki rozpoznawania figur i rozwoju logicznego myślenia. W placówce zamontowane zostały trzy tablice interaktywne z projektorami i dywan interaktywny z pakietem gier dedykowanych dla przedszkoli.

Idea projektu powstała, dzięki zaangażowaniu dyrekcji Przedszkola nr 4 w Sokółce i pomysłowości nauczycielek przedszkolnych zatrudnionych w placówce, które opracowały programy zajęć i wykaz pomocy i sprzętu potrzebnych do ich realizacji. Współpraca z pracownikami Urzędu Miejskiego w Sokółce zaowocowała projektem, na który udało się pozyskać dofinasowanie w wysokości 114 221,72 zł, w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD Szlak Tatarski, w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Ogólna wartość projektu wynosi 121 521,72 zł, w tym wkład własny Gminy Sokółka – 7 300,00 zł.

Irena Szarkowska
Dyrektor Przedszkola nr 4 w Sokółce

Skip to content