Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
Nauczyciele, Wychowawcy,
Pracownicy Oświaty!

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto, które przypomina o wielkiej wartości, jaką stanowi edukacja oraz o jej szczególnej misji polegającej na budowaniu fundamentów pomyślnej i lepszej przyszłości.
Z tej okazji kieruję słowa szczerego uznania, szacunku oraz wyrazy wdzięczności za wysiłek i poświęcenie wkładane w realizację trudnego, ale jakże pięknego powołania kształcenia dzieci i młodzieży. Dzięki Waszej nauczycielskiej służbie, dzieci i młodzież mają szansę, aby rozwinąć swoje umiejętności i wiedzę, umocnić w sobie zdolność rozróżniania dobra od zła. Państwa praca jest niezwykle ważna, a jej efekty pozwolą młodemu pokoleniu rozwijać się, poszerzać swoje horyzonty i odnosić sukcesy we wspólnej Europie i świecie. Dziękuję za rzetelną pracę, za zaangażowanie, za pomysłowe zajęcia pozalekcyjne, za programy wychowawcze, za wszystko, co służy dzieciom i młodzieży.

Przyjmijcie Państwo w dniu Waszego Święta z serca płynące życzenia satysfakcji z pracy, wytrwałości w pełnieniu swojej misji, uznania i szacunku wychowanków, zdrowia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech wszystkie dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne i pełne zadowolenia. Wyrazy wdzięczności i uznania kieruję do Pracowników obsługi i administracji, którzy wspomagają wysiłek pedagogów i przyczyniają się do tworzenia przyjaznych i estetycznych warunków nauki oraz pracy.

Burmistrz Sokółki   

Podpis: Ewa Kulikowska

 

 

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2020 r. Burmistrza Sokółki Ewa Kulikowska zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXV/189/04 Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, przyznała nagrody specjalne następującym pedagogom:

 • Monika Horosz
 • Dorota Halina Lewosz
 • Henryka Sarosiek
 • Anna Staworko
 • Marta Drechsler
 • Katarzyna Chociej
 • Radosław Kacunel
 • Monika Klim
 • Kornelia Ewa Szuchnicka
 • Bożena Łubnicka
 • Agnieszka Ilenda
 • Dorota Horczak
 • Joanna Gejdel
 • Anna Edyta Rećko
 • Krystyna Sosna
 • Barbara Dubrówko
 • Wioleta Szczęsnowicz
 • Agnieszka Lubecka
 • Małgorzata Cieszyńska
 • Joanna Pacewicz
 • Małgorzata Dębko
 • Dariusz Jacek Drewnowski

Z powodu nasilającej się epidemii, wręczanie nagród zaplanowane na 12 października zostało przez władze gminne odwołane.

Referat Oświaty

Skip to content