Nauczanie przez działanie w Malawiczach Dolnych

Baner EFS

W październiku 2019 r. w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych rozpoczęły się zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-VIII realizowane w ramach projektu pn. „Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych”,  nr projektu: RPO.09.01.00-20-0296/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu odbywają się następujące zajęcia:

  • Szkolny Klub Kodowania – rozwijanie kompetencji informatycznych,
  • Łamigłówka – rozwijanie kompetencji matematycznych,
  • We can do this – rozwijanie kompetencji porozumiewania się w języku obcym,
  • Naucznie na interaktywnym dywanie – rozwijanie kompetencji informatycznych, matematycznych i językowych dla uczniów kl. I-III,
  • Angielski nie tylko dla orłów- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego,
  • Matematyka nie tylko dla orłów- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki.

W czasie realizacji projektu zorganizowane zostaną także szkolenia dla nauczycieli:

  • „Podstawy programowania w edukacji szkolnej”,
  • „Przyjazne nauczanie – neurodydaktyka w szkole podstawowej”,
  • „Wykorzystanie planszowych i interaktywnych gier w edukacji szkolnej”.

Baza dydaktyczna szkoły wzbogaci się o nowoczesne pomoce, takie jak programy multimedialne, podłoga interaktywna, laptopy, zestaw Ozobotów i robotów solarnych oraz monitor  interaktywny.

Projektem objętych zostanie 40 uczniów klas I-VIII oraz 10 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych.

Wnioskodawcą jest Gmina Sokółka, Realizatorem projektu – Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych.

Realizacja zadania to koszt 99 893,50 zł, z czego środki zewnętrzne pozyskane z LGD Szlak Tatarski to 94 293,50 zł, a wkład własny jedynie 5600 zł.

Katarzyna Klimowicz-Kułak

Skip to content