Na Dniu Strażaka w Sokółce

W niedzielę 2 czerwca 2019 roku na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, którym patronował objął Jarosław Zieliński – Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Uroczystości rozpoczęła msza, jaką odprawiono w kościele pw. św. Antoniego w Sokółce. Nabożeństwu przewodniczył ks. Biskup Kazimierz Wielkiosielec z Diecezji Pińskiej na Białorusi, a homilię wygłosił Kapelan Wojewódzki Strażaków ks. kpt. Wojciech Ejsmont.

Święto Straży Pożarnej w Sokółce

Następnie pododdziały Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z pocztami sztandarowymi jednostek OSP, kolumną zabytkowych i nowoczesnych pojazdów pożarniczych oraz Powiatową Młodzieżową Orkiestrą Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej z Suchowoli, przemaszerował na plac w centrum Sokółki, gdzie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Przed siedzibą Komendy Powiatowej PSP w Sokółce zgromadzili się zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło Jarosława Zielińskiego – Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mieczysława Kazimierza Baszko – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Ojca Archimandryty Sergiusza Matwiejczuka – prawosławnego Krajowego Kapelana Strażaków, nadbryg. Jarosława Wendta – Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, gen. brygady Grzegorza Biziuka – Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wraz z komendantami Placówek Straży Granicznej z terenu powiatu, nadinsp. Daniela Kołnierowicza – Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji wraz ze swoim zastępcą oraz Komendantem Powiatowym Policji w Sokółce, Ewy Kulikowskiej – Burmistrza Sokółki wraz z Zastępcami Burmistrza Adamem Kowalczukiem i Adamem Juchnikiem, weteranów pożarnictwa, a także licznych przedstawicieli administracji samorządowej powiatu sokólskiego oraz podmiotów współpracujących z jednostkami ochrony przeciwpożarowej.

Dowódca uroczystości bryg. Dariusz Łukaszewicz złożył sekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu meldunek o rozpoczęciu obchodów Powiatowego Dnia Strażaka, po czym dokonano przeglądu pododdziałów pożarniczych i podniesienia flagi państwowej na maszt.

Zaproszonych gości, sympatyków pożarnictwa oraz strażaków powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce st. bryg. Dariusz Wojtecki, który w swoim wystąpieniu podziękował strażakom Państwowej Straży Pożarnej, druhom ochotniczych straży pożarnych, władzom rządowym i samorządowym, służbom współdziałającym i wszystkim tym, którzy dbają o bezpieczeństwo mieszkańców oraz rozwój ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu sokólskiego.

Następnie odczytano list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy skierowany do strażaków PSP oraz druhów OSP z okazji Dnia Strażaka. W dalszej części uroczystości głos zabrał sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński oraz Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Wendt.
Po przemówieniach wręczono wyróżniającym się strażakom i osobom zasłużonym odznaczenia państwowe i resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Łącznie wyróżniono 31 osób, w tym strażaków PSP i druhów OSP oraz osoby wspierające ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu sokólskiego. Brązową Odznakę Zasłużony dla Pożarnictwa otrzymali m.in. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk. Srebrną Odznakę odebrał Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik.

Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień życzenia strażakom złożył Mieczysław Baszko – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Piotr Rećko – Starosta Sokólski oraz Ewa Kulikowska – Burmistrz Sokółki, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sokółce.

Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów pożarniczych oraz koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół i jednocześnie Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli pod batutą Pana Jarosława Szczerby.

Tekst na podstawie strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce

Fot.: D. Biziuk

Skip to content